Aktuelt

Informasjon fra legetjenesten om korona

Her kommer informasjon om ett nytt smittetilfelle i Engerdal, Johnsenvaksinen og reiser utenlands.

Vi har problemer med vannet i Østfjellet

Det kan oppleves ustabilt eller lite trykk i vanntilførselen i Østfjellet.  Dette gjelder abonnentene i Vinterveien.  Vi jobber med problemet og håper å få løst det snarlig mulig.

Kunngjøring av vedtatt mindre reguleringsendring Heggeriset – Plan ID 1985-0101

I medhold av plan- og bygningsloven legges plan ID 1985-0101 ut på høring med høringsfrist 2. juli 2021.

Drevsjø veterinærkontor søker veterinær til svangerskapsvikariat

Vikariatets varighet er fra sommer 2021 til og med september 2022.

Fremtidens kulturskole i Engerdal

Kulturskolen i Engerdal har blitt med i Norsk kulturskoleråds veiledningsordning. Hvordan skal kulturskolen i Engerdal se ut i fremtiden?Hva skjer i kulturskolen nå?  Kulturskolen ønsker  innspill fra Engerdals befolkning.

Fjellheimen er blitt medlem i Norsk Leirskoleforening

Landsstyret i Norsk Leirskoleforening vedtok den 30.04.2021 å innvilge søknaden om medlemskap for Fjellheimen Leirskole.

Vi har fortsatt ingen smittetilfeller i Engerdal

Engerdal kommune har fortsatt ingen smittetilfeller lokalt og ligger på nasjonalt nivå av tiltak.  Den lokale anbefalingen om å unngå unødvendig reising mellom kommuner og arrangementer som samler deltagere på tvers av kommunegrenser, oppheves fra og med i dag 4.juni.  

Informasjon om valget

Valgdagen er 13. september 2021. Her finner du informasjon om stemmesteder, åpningstider, forhåndsstemming og manntall.

Fjellheimen Leirskole har ledig 100 % årsvikariat som lærer

Fjellheimen Leirskole har tilbud i friluftsliv for barn/unge og voksne med utviklingshemming. Naturen er det viktigste ”undervisningsrommet” ved skolen både sommer og vinter.  Ved skolen er det ledig 100 % vikariat som lærer fra 23.08.21-21.08.22.

Engerdal kommune har opphevet lokal forskrift om motorisert fricamping – fortsatt mulig å overnatte i inntil to døgn

I kommunestyret 26.05.21 ble det fattet vedtak om å oppheve lokal forskrift om motorisert fricamping (FOR-2003-05-22-684) i Engerdal kommune, med umiddelbar virkning. 

Til toppen