Aktuelt

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Øregga Massetak - PlanId 20200200

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 09.02.2022 ny reguleringsplan for Øregga Massetak planId 20200200 med tilhørende bestemmelser.

Vi har ledig stilling som spesialpedagog i 77 % fast stilling

Stillingen gjelder for bruker bosatt i døgnbemannet bolig i Sømådalen. Virksomheten har over mange år opparbeidet høy kompetanse innen faget døvblindhet og Charge syndrom og er i stadig utvikling med bruker, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde og Statped.

Vil du jobbe som helsefagarbeider i hjemmebasert omsorg?

Vi har ledig 16,67 % fast helgestilling (arbeid hver 3. helg) som hjelpepleier/helsefagarbeider i hjemmebasert omsorg, fra 1. april 2022.

Nye skogbruksplaner i Trysil og Engerdal

Meld deg på informasjonsmøtet som er den 14. februar fra klokken 19.00-21.00.

Vi søker etter sykepleier i hjemmebasert omsorg

I Hjemmebasert omsorg har vi ledig 92 % fast stilling som sykepleier fra 4. april 2022.

Vi søker etter ferievikarer på Fjellheimen leirskole for sommeren 2022

Fjellheimen er en leirskole for mennesker med utviklingshemming. Elevene er i alle aldre og har ulike fysiske ferdigheter. Naturen er skolens undervisningsarena. Skolen har i alt 13 ansatte, og tar imot elever og ledsagere fra januar til desember. Vi har ledige ferievikariater innenfor områdene kjøkken, renhold og undervisning.

Smittestatusrapport fra legetjenesten 11.02.2022

Kommunelege Maud Nyhuus kan informere om at det ved utgangen av uke 6 er 43 personer i isolasjon med påvist Covid-19 i vår kommune. Det er nå primært skoleelever og deres familiemedlemmer som er rammet, samt enkelttilfeller i befolkningen for øvrig. Det er foreløpig ikke kjent smitte hos beboere ved sykehjemmet eller institusjon / omsorgsboliger.  

Ledige stillinger: IKT-lærlinger

SÅTE IKT har tre ledige læreplasser i dataelektronikerfaget/IT-drift fra høsten. Søknadsfristen er 1. mars.

Informasjon om vaksinasjon

Det er nå gjennomført 3 vaksinasjonsdager med drop-inn i Fjellvang.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har ledig stilling som feiersvenn/brannforebygger

Fra 2. mai er det ledig 100 % fast stilling som feiersvenn/brannforebygger i boligseksjonen ved Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Til toppen