Aktuelt

Folkeavstemming om Innlandet

Har du adresse i Innlandet og fyller minst 16 år i løpet av 2022? Da kan du stemme. Men husk at du må ha elektronisk ID.

Krav om innreisekarantene avvikles fra og med 26. januar

Dagens krav om innreisekarantene avvikles fordi det ikke lenger anses som smittevernfaglig nødvendig. Kravet opphører fra og med midnatt, natt til 26. januar 2022.

Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat av selvtest

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.  

Kartlegging av konsekvenser for næringslivet av økte strømpriser

Engerdal kommune og Destinasjon Femund Engerdal er bekymret for konsekvensene de unormalt høye strømprisene i det siste har for næringslivet i kommunen. Vi ber dere derfor om å hjelpe oss med en liten spørreundersøkelse.

Smittestatus uke 3

Legesenteret informerer om at det ved utgangen av uke 3, pr fredag 21.01 er 4 påviste tilfeller av Covid som sitter i isolasjon i vår kommune. Smittetendensen er stabil og synkende.

Ungdomshuset åpner igjen torsdag 20. januar

Ungdomshuset åpner igjen torsdag 20. januar.  Vanlige smittevernregler gjelder.  Anbefalt gruppestørrelse innendørs ca 20 personer.

Engerdal folkebibliotek holder stengt noen lørdager i vår

Det vil ikke være lørdagsåpent alle lørdager i vår, og første gang det er stengt er førstkommende lørdag 22. januar 2022.

Informasjon om vaksinering

Det blir ny mulighet for vaksinasjon fredag 21. januar i Fjellvang, Drevsjø. Det vil kun være åpent for drop-in denne dagen og det vil være åpent mellom 10.00-16.30.  Neste mulighet er tirsdag 8. februar , samme sted og samme tidspunkt.

Informasjon om corona og smittestatus

Kommunelegen informerer om at det pr fredag 14.januar er 5 personer i isolasjon med påvist smitte i vår kommune.  Smittetendensen er nå avtagende.

Status kommunale snøskuterløyper

De kommunales snøskuterløypene er ikke åpnet for sesongen, og det ser ut som at det også kan ta noe tid før det kan skje. På grunn av snømangel er det høyst usikkert om når løypene er klare for sesongåpning. Det ser ikke ut fra værmeldingene at vi kan forvente noe større snøfall i nærmeste framtid heller, men dette er ikke noe vi får gjort noe med.

Til toppen