Ungdomsstipend fra Engerdal kommune 2023

Engerdal kommune deler ut et ungdomsstipend på totalt 10.000 kroner pr. år. Stipendet kan deles på inntil 4 søkere. Stipendet er opprettet for å engasjere unge til å satse videre på aktiviteter der de allerede deltar aktivt. For eksempel aktiviteter innen kunst, kultur, idrett, friluftsliv eller andre fritidsaktiviteter. Den som kan søke på stipendet er ungdom fra 13 til 17 år med bostedsadresse i Engerdal. 

tegning ide - Klikk for stort bilde pixabay.com

De som skal vurdere søknaden er ordfører Line Storsnes, sektorleder oppvekst og utvikling Wenche Kjølvang Holdbak og leder i ungdomsrådet Victor Edstrøm. 

Det vil bli lagt vekt på motivasjon og fremtidsplaner rundt aktiviteten, og refleksjoner rundt sin egen deltakelse i aktiviteten. Det er viktig at søker har fotfeste i aktiviteten sin, og ønsker å drive den videre.

En søknad må minimum inneholde:
a) Hva slags aktivitet søker du til? 
b) Hvorfor søker du? 
c) Hva tenker du å bruke et eventuelt tilskudd til? 
d) Hvilke fremtidsplaner har du for aktiviteten din? 

Engerdal kommune kan veilede i forhold til å skrive søknad hvis dette er et ønske. Ved ønske om hjelp, kan du kontakte:
Victor Edstrøm – mail:
Victor Edstrøm
Wenche Kjølvang Holdbak – mail: Wenche Kjølvang Holdbak , tlf: 4002 4920. 

Søknadsfrist: 25.05.23. 

Søknad sendes til postmottak eller
til Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal

Til toppen