Aktuelt

17. maibesøk på sykehjemmet

10. mai fikk sykehjemmet besøk av et sprudlende 17. maitog fra Drevsjø barnehage. De kom mannsterke i et langt tog og vi hørte 17. maimusikken runge lenge før vi så dem.

Har du lyst til å jobbe som sykepleier i Engerdal kommune?

Vi har ledig følgende sykepleierstillinger: 100 % fast stilling på institusjon fra 01.09.21 100 % vikariat i hjemmetjenesten fra 16.08.21-31.05.22

Ungdomshuset har hatt besøk av en Grafitti kunstner i dag

Han heter Rodrigo Vitorio Lasboa Souza. Han har malt murveggen inne på Ungdomsklubben, og vi i Ungdomsrådet vil gjerne takke DKS-utvalget og Else Myhr for god hjelp og støtte med prosjektet.

Engerdal Frivilligsentral har mottatt tilskudd til sommeraktiviteter for barn!

To gladnyheter har kommet;  vi har fått 70 000,- i tilskudd fra Gjensidigestiftelsen til  sommerleir for 5. – 7. klassinger i Engerdal,  og 124 000,- i tilskudd fra Bufdir til ferieaktiviteter for 1. – 4. klasse.

Innspill til «Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 Innlandet»

Ordfører oppfordrer alle engerdøler til å sende innspill til «Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025». Samtidig ønsker ordfører og varaordfører egne innspill pr. mail med bilder som kan benyttes i et møte med Innlandet fylkeskommuner vedr. fylkesveger. Bakgrunnen er at ingen av Engerdals innspill til handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 er foreslått tatt inn i handlingsplanen

17. mai-gudstjenestene i Engerdal er avlyst!

På grunn av Corona-restriksjoner, må vi dessverre avlyse de planlagte gudstjenestene i Engerdal og Drevsjø på 17. mai.   

Villmarksvekkua sammar 2021

Villmarksvekkua sammar 2021 er et arrangement i regi av Friluftsskolen DNT Trysil Engerdal, men alle barn og unge kan melde seg på.

"Engerdal skal skinne til sammars" 2021

Coop Marked Engerdal inviterer alle til å bli med på den landsomfattende ryddeaksjonen Coop rydder Norge. Destinasjon Femund Engerdal og Engerdal Kommune inviterer som tidligere år, bedrifter, barnehager, skole, grender, hytteforeninger, velforeninger, til vårrydding.

Endringer blant fast ansatte fra november 2020 til april 2021

4 har takket ja, 1 har takket nei og 17 har sagt opp sin stilling i Engerdal kommune i perioden november 2020 til april 2021.      

Vil du jobbe som aktivitetsleder på Frivilligsentralen i sommer?

På Frivilligsentralen har vi ledig 2 stk engasjementer i 80 % stilling i ukene 25, 26 og 27 (mandag til torsdag).

Til toppen