Aktuelt

Nå blir det UKM!

UKM i Engerdal arrangeres fra den 11. til 12. mars, og i år kan vi endelig arrangere dette fysisk igjen. Dette gleder vi oss veldig til! 

Legesenteret på Drevsjø har mottatt gave fra Sanitetsforeningen

Sanitetsforeningen har gått til innkjøp av et nytt 24-timers blodtrykksapparat som de mandag morgen overrakte til legesenteret.  Sanitetsforeningen ønsket å gi et bidrag til medisinsk utstyr som kommer befolkningen i Engerdal til gode. Legesenteret hadde kun ett slikt apparat fra før, og dette er i bruk ukentlig.  Det nye apparatet vil medføre kortere ventetid.   

Vi har ledige helgestillinger på institusjon

Er du glad i mennesker og samtidig faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere? Vi har ledig følgende faste stillinger som helsefagarbeider på institusjon, for tiden avdeling Solgløtt:    17,25 % med arbeid hver 3. helg 14,67 % med arbeid hver 3. helg Stillingene er ledige omgående.

Anno Museum søker guider til Blokkodden villmarksmuseum for sommersesongen 2022

Blokkodden er et villmarksmuseum som huser utstillingshall, gamle skogshusvær og fløterkoier.  Vi søker guider til sommersesongen 2022 og søknadsfrist er 01.04.2022

Vil du jobbe som kirketjener?

Engerdal kirkelige fellesråd har behov for ny kirketjener ved Elgå kirke. Stillingen er på 8 % og er ledig umiddelbart.

Ny høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Drevsjømoen massetak

I forbindelse med sluttbehandling/2-gangs behandling av forslag til reguleringsplan for Drevsjømoen massetak vedtok Engerdal kommunestyre i møte den 09.02.2022 å sende forslag til reguleringsplan for Drevsjømoen masseuttak (planId 20150100) ut på ny høring og offentlig ettersyn.

Ungdomsstipend fra Engerdal kommune 2022

Engerdal kommune deler ut et ungdomsstipend på totalt 10.000 kroner pr. år. Stipendet kan deles på inntil 4 søkere. Stipendet er opprettet for å engasjere unge til å satse videre på aktiviteter der de allerede deltar aktivt. For eksempel aktiviteter innen kunst, kultur, idrett, friluftsliv eller andre fritidsaktiviteter. 

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Øregga Massetak - PlanId 20200200

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 09.02.2022 ny reguleringsplan for Øregga Massetak planId 20200200 med tilhørende bestemmelser.

Vi har ledig stilling som spesialpedagog i 77 % fast stilling

Stillingen gjelder for bruker bosatt i døgnbemannet bolig i Sømådalen. Virksomheten har over mange år opparbeidet høy kompetanse innen faget døvblindhet og Charge syndrom og er i stadig utvikling med bruker, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde og Statped.

Vil du jobbe som helsefagarbeider i hjemmebasert omsorg?

Vi har ledig 16,67 % fast helgestilling (arbeid hver 3. helg) som hjelpepleier/helsefagarbeider i hjemmebasert omsorg, fra 1. april 2022.

Til toppen