Aktuelt

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Øregga Massetak - PlanId 20200200

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 08.03.2023 ny reguleringsplan for Øregga Massetak planId 20200200 med tilhørende bestemmelser.

Forestilling på EBUS: Minner

Torsdag 30. mars inviterer Engerdal barne- og ungdomsskole til forestilling i Engerdalshallen. Det blir én forestilling klokken 12.00 og én klokken 18.00.

Ledig stilling: Sektorleder Helse og mestring 100 % fast

Sektorleder Helse og mestring i Engerdal kommune er ledig for deg som ønsker å ha en posisjon og mulighet til å påvirke vårt helsetilbud gjennom samhandling og utvikling av tjenesteområdene innen sektoren. Vi søker deg som har lyst, vilje og evne til å tenke kvalitet, endring og utvikling, og som ønsker å være med å gjøre en forskjell innen helse og mestring i Engerdal. Sektoren består av følgende virksomheter; Forebyggende rehabilitering, Helse og habilitering, institusjon og NAV. Dette er 2. gangs utlysning.

Ledig stilling: Helsefagarbeider - helgestillinger på institusjon

Vi har for snarlig tiltredelse flere ledige faste helgestillinger som hjelpepleiere/helsefagarbeidere på Institusjon.

Ledig stilling: Helsefagarbeider - helgestillinger i Forebyggende rehabilitering

Vi har for snarlig tiltredelse ledig flere faste helgestillinger som helsefagarbeider i Forebyggende rehabilitering.  

Ledig stilling: miljøterapeut 100 % fast - Habilitering og avlastning

I avdeling Habilitering og avlastning er det fra 1. juni 2023 ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut.

NAV Engerdal informerer om strømpriser og strømabonnement

For tiden er nok dette dessverre noen av de mest brukte samtaleemnene.  Har du satt deg inn i hvilket strømabonnement du har, og om det finnes andre som er mer lønnsomme for deg?  

Ledig stilling: fagleder personal 100 % fast

Vi har ledig 100 % fast stilling som personalkonsulent i Engerdal kommune fra og med 01.09.23. Stillingen er organisert i tjenesteområdet Organisasjons- og tjenesteutvikling. Som vår nye medarbeider får du mulighet til å engasjere deg i mange ulike HR-oppgaver.

Ledig stilling: konsulent 80 % fast - Organisasjons- og tjenesteutvikling

Er du vår nye medarbeider som ønsker å jobbe innen arkiv, post, journalføring og politisk sekretariat? Vi har ledig 80 % fast stilling som konsulent i tjenesteområdet Organisasjons- og tjenesteutvikling. 

Grendemøte om kommuneplan i Engerdal flyttes til mandag 27. mars

På grunn av kollisjon med arrangement flyttes det planlagte grendemøte om kommuneplan i Engerdal fra torsdag 23. mars til mandag 27. mars kl. 19.00 i Engerdal Samfunnshus.

Til toppen