Aktuelt

Søknad om midler fra Ola O. Næsheim og hustru Marthe og Martin daa Næsheim og fleres legat

Utdelingen foretas årlig i henhold til legatets statutter. Legatets formål er beskrevet slik (statuttene § 3): Legatets midler skal benyttes til det beste for eldre, enslige, syke og omsorgstrengende som bor i Engerdal. Styret avgjør selv om det helt eller delvis utdeler midlene på grunnlag av innkomne søknader eller om det legger legatstyrets egne forslag til grunn.

Ledig stilling: SFO-sommerledere, 2 x 100 %

Ved SFO er det ledig to stk 100 % engasjementer som SFO-sommerledere i ukene 26, 27, 28, 32, 33.

Laboratoriet er stengt mandag 22. april

Laboratoriet holder stengt mandag 22. april fra klokken 09.30.

Ledig stilling: Sommerjobbordning for ungdom

I år er det du som er født i 2007 og 2008 som får anledning til å søke på sommerjobbordning for ungdom.

Ledig stilling: miljøarbeider 20 % engasjement - Engerdal mottak

Engerdal mottak har fått ekstraordinære driftsmidler for å følge opp 4 enslige mindreårige søsken med følgeperson. Vi søker derfor 2 personer i hver sin 20 % stilling for umiddelbar ansettelse. 

Ledig stilling: miljøarbeidere totalt 400 % - Engerdal mottak

Engerdal mottak får styrket bemanning for å følge opp enslige mindreårige med følgepersoner på en god måte. Vi søker derfor etter 400 % stilling knyttet til styrking av omsorgsarbeidet med enslige mindreårige asylsøkere med følgeperson. 200 % fast stilling og 200 % midlertidig med mulighet for fast, med oppstart 1. juni 2024.

Kommunestyremøte 17. april 2024

I morgen 17. april er det kommunestyremøte.  Vi har denne gangen dagmøte da vi skal ha en orientering fra  FESTE NordØst om kommuneplanens arealdel - fritidsbebyggelse.  Denne orienteringer starter kl. 09.00 - 11.30. Deretter blir det lunsj.  Ordinært kommunestyremøte starter kl. 12.00.

Ledig stilling: vaktmester 100 % fast

I sektor for Plan, teknikk og miljø har vi ledig 100 % fast stilling som vaktmester for snarlig tiltredelse. 

Forslag på kandidater til Tiltaksprisen 2024

Har du forslag på kandidat(er) til kommunens tiltakspris som skal deles ut i år? Da kan du sende inn forslag innen 1. juni 2024.

Ledig stilling: ferievikarer kjøkken og renhold - sommer 2024 - Fjellheimen leirskole - 2. gangs utlysning

Fjellheimen er en leirskole for mennesker med utviklingshemming. Elevene er i alle aldre og har ulike fysiske ferdigheter. Naturen er skolens undervisningsarena. Skolen har i alt 13 ansatte, og tar imot elever og ledsagere fra januar til desember. Vi har ledige ferievikariater innenfor områdene kjøkken og renhold. 

Til toppen