Aktuelt

Vil du jobbe som barnehagestyrer hos oss?

Vi har ledig 100 % fast stilling som styrer i Drevsjø barnehage fra 01.08.22. 

Kunngjøring av mindre endring av reguleringsplan - Drevsjø barnehage PlanId 20140200

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-14 vedtok formannskapet i Engerdal kommune i møte den 11.05.2022 en mindre endring av reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanId 20140200.

Medlemstreff- kafètreff 19.5.2022

Destinasjon Femund Engerdal og Engerdal Kommune inviterer til informasjonsmøte kl 18.00. Møtet blir i Enger, Engerdal kommunehus.

Pssst… visste du at du kan låne bøker på 70 forskjellige språk på ditt nærmeste bibliotek?

Ønsker du å lese engelsk eller lære deg nye språk? Da kan folkebiblioteket være behjelpelig med å bestille innhold og tjenester fra Det flerspråklige bibliotek (DFB). DFB skal være et støtteapparat for alle landets bibliotek, så de er i stand til å betjene brukere på det flerkulturelle feltet på en effektiv måte.

Ledig stilling: aktivitetsledere på Frivilligsentralen

Frivilligsentralen gir tilbud om sommeraktiviteter for barn i alderen 6-10 år i sommer, der barna får tilbud om ulike friluftsaktiviteter utendørs - med naturen som hovedarena.  Ved Frivilligsentralen er det ledig: 2 stk 80 % engasjementsstillinger som aktivitetsleder/assistent i ukene 25, 26 og 27 (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag).

Ledig stilling: rektor 100 % årsvikariat på Fjellheimen leirskole

Vi har ledig stilling som rektor på Fjellheimen leirskole fra 1. august 2022. Stillingen er foreløpig et årsvikariat. Vi søker en leder med relevant pedagogisk utdanning og gjerne med god kompetanse innen både friluftsliv og arbeid med mennesker med utviklingshemming. Det er ønskelig med ledererfaring.

Ledig stilling: lønnskonsulent 50 % fast

Vi har ledig 50 % fast stilling som konsulent innenfor fagområdet lønn, med snarlig tiltredelse.

Dagsturhytta Innlandet

Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune vedtok i februar 2020 at alle kommuner i Innlandet skal få tilbud om en dagsturhytte på et utvalgt turmål innen 2025. Engerdal kommune takket i mars 2021 ja til å bli med på prosjekt dagsturhytte i Innlandet og at vi i løpet av 2023 skal sette opp en slik hytte i Engerdal kommune. 

Tilskudd til lag, foreninger og arrangementer 2022

Tilskuddsordningen ble utlyst i Vard'n og på kommunens hjemmeside i februar. I denne utlysningen ble tilskudd om arrangement ikke tatt med. Vi lyser derfor ut på nytt med søknadsfrist 20. mai 2022 .

Utlysning av rypejakt 2022

Hylleråsen og Heggeriset viltstellområde tilbyr rypejakt på sitt område for 2022, etter vedtak i årsmøtet. Det vil bli lagt ut 55 sesongkort

Til toppen