Om bålforbud og brenning av hageavfall og liknende på egen tomt

Engerdal kommune minner alle om det generelle bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september.

Engerdal kommune

Hva er bålforbudet?

I sommerhalvåret blir det gjerne tørt, og faren for skog- og lyngbrann øker. I Norge er det derfor forbud mot å tenne bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark (1) mellom 15. april og 15. september

Dersom det er åpenbart at opptenningen ikke kan medføre brann (2) er det allikevel et unntak i det nasjonale forbudet som gir mulighet for å gjøre opp ild. Uansett er det viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll.

 • (1) Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder.
 • (2) Med «åpenbart ikke medføre brann» menes f.eks. at det ligger snø på bakken, tilrettelagte grill- og bålplasser eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Ved usikkerhet bør man ta kontakt med MHBR IKS.

 

Hva må du tenke på hvis du tenner bål?

 • Tillatelse skal være innhentet av grunneier.
 • For å unngå unødvendige utrykninger ved større bål, varsles:
  Alarmsentral Brann Innlandet på tlf.: 611 48 000 samme dag som brenning.
 • Ved brenning av hageavfall eller lignende på egen tomt (innmark), kan det være greit å informere Alarmsentral brann Innlandet på telefon 611 48 000 samme dag som brenning, slik at en unngår unødvendig utrykning.
 • Vær og vindforhold må vurderes! Er dette forsvarlig?
 • Det skal være en edruelig person som har ansvar for brenningen.
 • Det skal være tilstrekkelig med slokkeutstyr tilgjengelig.
 • Ansvarlig bør ha tilgjengelig mobiltelefon. Telefonen bør også kunne benyttes til varsling av brannvesenet.
 • Det er ikke tillatt å brenne bygningsmaterialer.
 • Det er ikke tillatt å brenne plast, olje, andre petroleumsprodukter eller kjemikalier.
 • Det må sørges for nødvendig etterslokking og etterkontroll.

 

For mer informasjon, gå inn på Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Vi  er glad for at har lest deg gjennom artikkelen, selv om det i Engerdal akkurat nå fremdeles er mye snø så vil det  gå fort mot bar mark.

Til toppen