Aktuelt

12 vil jobbe som kommunedirektør i Engerdal kommune

Tre kvinner og ni menn har søkt på den ledige stillingen som kommunedirektør. Her er den offentlige søkerlisten!

Driften på asylmottaket forlenges med 3. måneder

Det har lenge vært kjent at driftsavtalen Engerdal kommune har med Utlendingsdirektoratet (UDI) avsluttes den 30.06.2021, og at mottaket på Drevsjø legges ned fra denne datoen.

Planstrategi Engerdal kommune 2021 -2024 - høring

Formannskapet i Engerdal kommune vedtok den 14.04.2021, sak 2021/67 å sende utkast til planstrategi for Engerdal kommune 2021 -2024 ut på høring, med høringsfrist 15. mai.

Én søker på stillingen som virksomhetsleder Plan og teknikk

Én mann har søkt på stillingen som virksomhetsleder innenfor Plan og teknikk.

Tre vil være næringsutvikler

Tre menn har søkt på den faste stillingen som næringsutvikler i Engerdal kommune.    

Biblioteket har endret åpningstider

Se nye åpningstider her.

Velkommen til nye hjemmesider

Vi håper at du synes de nye hjemmesidene våre er funksjonelle og at du finner det du leter etter.

Engerdal kommune søker mannskap til interkommunalt skadefellingslag 2021

Engerdal kommune er med i samarbeidet interkommunalt skadefellingslag i Nord-Østerdalen og Engerdal. Hver kommune har sitt eget skadefellingslag som er organisert som en felles enhet i dette samarbeidet. Interkommunalt skadefellingslag administreres av Alvdal kommune.      

Vil du jobbe på Fjellheimen leirskole?

Ved Fjellheimen Leirskole er det ledig 50 % fast stilling som lærer fra 01.08.21.  

Vi har flere ledige årsvikariater som lærer ved EBUS

For skoleåret 2021/2022 har vi ledig flere midlertidige undervisningsstillinger, med tilsetting fra 01.08.21.   Fra 01.11.21 blir det ledig et årsvikariat i 100 % stilling for resten av skoleåret.      

Til toppen