Aktuelt

Aktiviteter ved Frivilligsentralen i forhold til smittevern

I tråd med nasjonale retningslinjer ser vi at vi ikke klarer å overholde smittevernregler på de fleste av våre aktiviteter. Derfor vil tirsdagskaffe og bingo/lunsj utgå i fire uker, dette er hele den perioden de nasjonale retningslinjene gjelder.

Vi har fått tilskudd til utstyr til aktiviteter på helse og omsorgssentret

Engerdal Frivilligsentral og Engerdal helse- og omsorgssenter søkte i vår på et tilskudd som Statsforvalteren i Innlandet lyste ut; Tilskudd til aktivitetstilbud. Vi var heldig og fikk tilslag på søknaden vår!

Galten Gård inviterte beboere ved helse og omsorgssenteret og omsorgsboliger på julemiddag!

Tusen takk til Galten Gård som inviterte beboere på Engerdal helse- og omsorgssenter, samt beboere i omsorgsboliger, på julebord!

Nye nasjonale smitteverntiltak – hva gjelder for Engerdal?

Regjeringen har vedtatt nye nasjonale påbud og anbefalinger som trer i kraft kl. 24 natt til torsdag 9. desember.  De varer i fire uker, men vil bli vurdert på nytt etter to uker.  Kriseledelsen i Engerdal har hatt møte i dag og vurdert enkelte presiseringer til lokale anbefalinger og tiltak.

Høring - boligpolitisk plan for Engerdal kommune 2022-25

Boligpolitisk plan for Engerdal kommune 2022-25 legges ut på høring med høringsfrist 23. desember 2021.

950.000,- i tilskudd til forebyggende arbeid for barn og unge

Engerdal kommune har etter søknad fått innvilget 950.000,- i tilskudd til prosjektet «Bedre tverrfaglig innsats». Dette innebærer at vi ønsker å arbeide for varig å forbedre vårt tverrfaglige samarbeid og innsatsen rundt barn og unge ved systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Prosjektperioden er to år fra vedtaksdato.

Informasjon om utlevering av selvtester

Etter innføring av nye regler ved innreise til Norge, hvor man skal teste ved ankomst eller senest innen 24 timer, har dette medført økende antall henvendelser til legesenteret om utlevering av tester.

Høring - museumsplan for Engerdal kommune 2022-2025

Museumsplan for Engerdal kommune legges ut på høring med høringsfrist 23. desember 2021.

Informasjon om smittestatus pr 03.12.21

Det er pr. i dag ingen kjent Korona-smitte i vår kommune.

Åpningstider NAV Engerdal

Fra 1. desember 2021 vil NAV Engerdal inntil videre kun være åpent for avtalte møter. Dersom du trenger et fysisk møte med NAV, kan du ringe oss på telefon 400 24 908.

Til toppen