Informasjon om fellesstua i de nye omsorgsboligene i Engerdal

Kommunen har fått noen henvendelser angående bl.a. aktiviteter på fellesstua som ligger i tilknytning til de nye omsorgsboligene i Engerdalen. Vi vil derfor komme med et par oppklaringer. Pr. dags dato er ikke stua klar til å tas i bruk for aktiviteter, da det ikke er kjøpt inn kjøkkenutstyr enda. Dette vil komme på plass i løpet av våren.

Bilde ute nye boliger - Klikk for stort bilde Engerdal kommune

Det har fra første stund vært tenkt at blant annet Frivilligsentralen skal kunne disponere fellesstua og avholde aktiviteter der. For å få gjennomført dette er vi helt avhengig av at det er frivillige som vil stille opp. Vi trenger også innspill på hva slags aktiviteter som ønskes.

Derfor ber vi dere som har noen ideer, eller som vil stille opp som frivillig om å ta kontakt med Ingunn på Frivilligsentralen. Epost: Ingunn Sømåen   eller tlf: 479 73 020

I skrivende stund er også døren inn i bygningen, samt inn på stua låst. Tider hvor dørene vil stå åpen er noe kommunen vil se på i nærmeste fremtid.

Til toppen