Viktige telefonnumer

Viktige telefonnummer

Her finner du en samling av telefonnummer du kanskje trenger veldig raskt.
Viktige telefonnummer
Navn Telefonnumer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116117
Legekontor 62 45 86 00
Drosje 62 45 80 22
Veterinærvakt 90 09 68 66
Prest 91 31 39 64
Teknisk vakt 95 85 56 20
Brøyting og strøing fylkesveier 96 62 50 57
Feier 62 43 32 30
Septikk 62 35 50 00
Renovasjon 62 49 48 00
Sykehjem avd. Fjellblikk 40 02 49 60
Sykehjem avd. Solgløtt 40 02 49 70
Hjemmetjenesten 40 02 49 80
Engerdal kirkelige fellesråd 975 66 060
Til toppen