Aktuelt

Ny digital psykologtjeneste i Engerdal

Fra og med 16. September vil engerdøler kunne benytte «dr. droppin» som er en elektronisk tjeneste.  Tjenesten er for alle over 18 år, og krever henvisning fra lege eller psykiatrisk sykepleier. Rammen per henvisning er individuell og inntil 5 timer.

Hjelp, vi trenger en badevakt!

Engerdal kommune har lyst ut stilling som badeassistent, for perioden medio oktober til ut januar uten å få noen søkere. Vi prøver oss derfor med en 2. gangs utlysning.

Vi har underskrevet avtale med UDI om mottak på Drevsjø

Da har Engerdal kommune signert avtalen med UDI. Avtalen innebærer oppstart av ordinært mottak nivå 2 den 17. oktober, og dermed avsluttes akuttinnkvarteringen den 16.10.22.

Markering av verdensdagen for psykisk helse

Onsdag 19. oktober kl. 18.00 i Fjellvang blir det foredrag med Jan Kåre Heiberg og Simen Bækken som i 2020 gikk Norge på tvers med 20 hunder. De startet sin ferd ved svenskegrensa og kom gjennom kommunen vår, før de fortsatte videre vestover. 

Ledig stilling: sykepleier 44 % fast på institusjon

Er du glad i eldre mennesker og samtidig faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere? Vi søker en engasjert sykepleier i et miljø med fokus på et godt og riktig omsorgstilbud, og hvor våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag med et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.  Ved institusjon avd. Solgløtt (langtidsavdeling demens) er det ledig 44 % fast stilling som sykepleier fra 23.09.22.

Vi har ledige helsefagarbeiderstillinger på institusjon

Er du positiv og faglig engasjert, opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere? Vi ønsker fagarbeidere til miljøer med fokus på utvikling, mestring og god omsorg. Er du den vi leter etter?

Opplæring i URO-metoden

1.og 2. september deltok 22 ansatte på grunnkurs i URO-metoden. Deltakerne kom fra ulike virksomheter som jobber med og for barn og unge i Engerdal. URO-metoden skal bli et verktøy som alle ansatte som jobber med barn og unge skal få opplæring i etterhvert.

Nå kan du søke om tilskudd fra Femund-/Trysilvassdraget fiskefond

Alle som driver med fiskefremmende tiltak innenfor vassdragets nedbørsfelt, kan søke om tilskudd fra Femund-/Trysilvassdraget fiskefond. Fristen for å søke tilskudd er 1. november 2022.  

Påskjønnelse for lang og tro tjeneste i Engerdal kommune

Engerdal kommune hadde gleden av å invitere ansatte som i 2018, 2019 og 2020 hadde 25 og 30 års fartstid i vår kommune, for å hedre deres innsats. 

Gladmelding: Vi skal ha fortsatt mottaksdrift

Engerdal kommune har i dag fått beskjed fra UDI har vi har fått tildelt anbud på ordinært mottaksdrift nivå 2. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere.  

Til toppen