Aktuelt

Ledig stilling: kulturskolelærer bandinstrumenter 20 % fast

Fra 01.08.24 har vi ledig 20 % fast undervisningsstilling innen bandinstrumenter som gitar, bass, trommer, piano. Vi ønsker at du beskriver ditt fagområde nærmere i søknaden.

Nå kan du melde deg opp til norskprøve

Våren er her og da ønsker vi igjen å informere om muligheten til å melde seg opp til norskprøven. Norskprøvene gjennomføres i tiden 21.-31. mai. Det er mulig å gjennomføre både muntlig og skriftlig prøve, fra nybegynnernivå (A1), avansert nivå (B2) til høyere akademisk nivå (C1).

Hvilke behov har du innen mobilitet?

I samarbeid mellom SITE-prosjektet og forskere ved Centrum för besöksnäringsforskning, Högskolan Dalarna, pågår det nå en studie om bærekraftig mobilitet. I den forbindelse ønsker vi at du svarer på følgende undersøkelse.

Vil du være meddommer eller skjønnsmedlem?

Neste meddommervalg er for perioden 01.01.25 til og 31.12.28, men du kan allerede nå ta kontakt hvis du ønsker å være meddommer. Kommunen skal også foreslå skjønnsmedlemmer til Innlandet fylkeskommune, samt meddommere og skjønnsmedlemmer til jordskifteretten.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er stengt i uke 15, 16, 17 og delvis 18

Fra 8. april (uke 15) og til ca. 3. mai er dessverre helsestasjon og skolehelsetjenesten stengt på grunn av at sykepleier på helsestasjon Carina Blestad skal ut i praksis i forhold til studier. 

Laboratoriet er stengt fra kl. 10.30 onsdag 03.04 og torsdag 04.04

Laboratoriet stenger kl. 10:30 i morgen, onsdag 3.april 2024.  Torsdag 04.04 er laboratoriet stengt hele dagen.

Nå kan du søke om ungdomsstipend fra Engerdal kommune

Engerdal kommune deler ut et ungdomsstipend på totalt 10.000 kroner pr. år. Stipendet kan deles på inntil 4 søkere. Stipendet er opprettet for å engasjere unge til å satse videre på aktiviteter der de allerede deltar aktivt. Dette kan være aktiviteter innen kunst, kultur, idrett, friluftsliv eller andre fritidsaktiviteter.

God Påske fra ordføreren!

Påsken står endelig for tur. Vi satser på en påske med knallvær og flotte opplevelser. Med appelsin, grillpølser, kvikklunsj og kakao. Mange forbinder påsken med hytta eller bare være hjemme, for å få noen fine dager sammen med venner og familie.  

Engerdal kommune ønsker innspill på retningslinjer for tildeling av tilskudd til lag, foreninger og arrangementer

Det er i budsjettet for 2024 avsatt kr 120 000,- til tilskudd til lag og foreninger og 80 000,- til arrangementer. Formannskapet ønsker å få synspunkter/endringsforslag etc fra aktuelle søkere, lag, foreninger og arrangører som kan tas med i realitetsbehandlingen av retningslinjene.

Snøscooterløyper – Frist for å melde ønsker om tilførselsløyper

Engerdal kommune har registrert at det ønskes tilførselsløyper til skuterledene i kommunen. Formannskapet har nå vedtatt prinsipper for hva som kan tillates, og dette er en kartlegging av hvilke tilførselsløyper som kan bli aktuelle å vurdere.  

Til toppen