Aktuelt

Går din bedrift med tanker om å bli Miljøfyrtårn?

Informasjonsmøte for bedrifter som ønsker å vite mer om Miljøfyrtårn 15. Mars kl. 18.00 hos Femundmat

Vi søker etter ferievikarer i Helse og velferd

Ved Helse og Velferd søker vi etter ferievikarer for sommeren 2022 (uke 26-32) innenfor følgende områder: Hjemmebasert omsorg  Institusjon  Habilitering og avlastning  Legesenter/laboratoriet Kjøkken  Renhold 

Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny reguleringsplan for adkomstvei Hyllsjøen - Planid 20200400

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok Formannskapet i Engerdal kommune  i møte den 23.02.2022 å sende forslag til reguleringsplan for adkomstveg Hyllsjøen (PlanId 20200400) på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Seminar – fornybar energi 11. mars

Tilskuddsordning til frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser

Regjeringen har bevilget 250 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner. Engerdal kommune har fått kr 170.000,- til fordeling.

Vil du jobbe som kokk/kjøkkenassistent på Fjellheimen i sommer?

Vi har ledig sommervikariat som kokk i 100 % stilling og kjøkkenassistent i ca 75 % stilling på Fjellheimen leirskole. 

Mulig reduksjon av tjenestetilbud

Vi har for tiden stort sykefravær i hjemmebasert omsorg, og kan på kort varsel komme i en situasjon der vi må redusere tjenestetilbudet. Det vil i førte omgang dreie seg om praktisk bistand og eventuelt dusj.

Situasjonen i Ukraina

Engerdal kommune er bekymret for situasjonen i Ukraina. Kommunen, ved ordfører, har signalisert til UDI at kommunen stiller seg positive til å ta imot ukrainske flyktninger.

Eiendomsskatt 2022 - offentlig ettersyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2022, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1. mars. Listen legges også ut i skranken i Enger.

Fristen for å søke SMIL midler et forlenget til 1. april 2022

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Til toppen