Aktuelt

Felles innsats mot ensomhet og utenforskap blant eldre

I løpet av sommeren vil det dukke opp et brev i postkassa til noen Engerdøler. Brevet er en invitasjon til å delta i et prosjekt hvor ensomhet og utenforskap blant eldre står i fokus.

Nå kan du samle trimpoeng i Engerdal

Folkehelsegruppa i Engerdal kommune, i samarbeid med frivillige lag, foreninger og frivillige presenterer Trimpoeng i Engerdal – et helt nytt folkehelsetiltak! Vi har sammen satt opp over hundre turmål i kommunen vår, til glede for dere innbyggere.  

Valg 2021 - Tidligstemming fra 1. juli til 9. august

Velgere kan avgi stemme fra 1. juli innenriks, såkalt tidligstemme. Den ordinære forhåndsstemmegivningen starter 10. august 2021.

Vi trenger innspill til idretts- og frilufsplan vi skal lage

Engerdal kommune er i sluttfasen av en idretts- og friluftsplan, som skal gjelde hele kommunen. Det er et krav at kommunen har en godkjent idretts- og friluftsplan, for at lag og foreninger skal få søke om spillemidler. Derfor er det viktig at den er oppdatert, og har med seg all info og fakta fra alle grender i kommunen.  Nå trenger vi innspill og hjelp for å få dette på plass.

Gjennomføring av koronavaksinering

Det er opp til fastlegen å identifisere risikopasienter på sin pasientliste og eventuelt varsle bostedskommune på dette, men det er i bostedskommune du vil få tilbud om vaksine ut i fra FHIs prioriteringsliste. Har du fastlegen din i en annen kommune er det ikke fastlegen som skal sette vaksinen, men vaksinepersonell i hjemkommunen der du bor – forutsatt at fastlege har gitt beskjed om det.

Vaksinasjon - ikke mulig å flytte time

Grunnet logistikk og viktigheten ved å følge vaksinasjonsprogrammet vil det ikke være mulighet til å flytte oppsatt time for vaksinasjon mot covid-19. Tidspunkt for dose 2 blir satt opp når man får dose 1, med tidsintervall på 6-12 uker ut ifra priorieringsgruppe.

Ledig stilling: 44 % vikariat som helsefagarbeider

Er du glad i mennesker og samtidig faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere? Vi har ledig 44 % vikariat som hjelpepleier/helsefagarbeider - for tiden i hjemmesykepleien i perioden 06.09.21-10.07.22.

Vi har ledig vikariat som fysioterapeut

Enhet Helse og Velferd søker fysioterapeut i 100 % vikariat fra 06.09.21-31.12.21

Motorisert fricamping i Engerdal – hva nå?

Engerdal kommune vedtok i kommunestyret 26.05.2021 å oppheve lokal forskrift om motorisert fricamping. Hva nå tenker du kanskje? Selv om forskriften har opphørt er det fortsatt trivelig om du kommer med bobil, campingvogn og liknende for å bedrive motorisert fricamping. Forskjellen er at nå gjelder friluftslovens bestemmelser om oppholdstid, dvs. inntil to døgn.  

Vi søker etter støttekontakt for ung jente

Vil du være med å bidra til en hyggelig og meningsfull hverdag både for andre og deg selv? Engerdal kommune søker etter støttekontakt for ung jente, inntil 24 timer pr måned/6 timer pr uke. Brukeren er elev på videregående skole, så du kan godt være bosatt i Trysil kommune. Vi ønsker rett person som kan fylle oppdraget over tid, som kan ta med bruker på aktiviteter rett etter skoletid og enkelte helgedager. Aktiviteter som kino, bowling, slalom, husdyr, sjakk og håndarbeid er interessefeltene.

Til toppen