Aktuelt

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for adkomstveg Hyllsjøen - PlanId 20200400

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 25.05.2022 ny reguleringsplan for adkomstveg Hyllsjøen, PlanId 20200400, med tilhørende bestemmelser. Formålet med planen er å etablere adkomstveg til to private fritidsboliger ved Store-Hyllsjøen.

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1.september .

Engerdal kulturskole inviterer til vårkonsert

Konserten holdes i Framnes,  tirsdag 31. mai kl. 17.30.

Kafétreff for næringslivet

Engerdal kommune i samarbeid med Destinasjon Femund – Engerdal arrangerte kafétreff for næringslivet torsdag 19. mai.

Vil du jobbe som barnehagestyrer hos oss?

Vi har ledig 100 % fast stilling som styrer i Drevsjø barnehage fra 01.08.22. 

Kunngjøring av mindre endring av reguleringsplan - Drevsjø barnehage PlanId 20140200

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-14 vedtok formannskapet i Engerdal kommune i møte den 11.05.2022 en mindre endring av reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanId 20140200.

Medlemstreff- kafètreff 19.5.2022

Destinasjon Femund Engerdal og Engerdal Kommune inviterer til informasjonsmøte kl 18.00. Møtet blir i Enger, Engerdal kommunehus.

Pssst… visste du at du kan låne bøker på 70 forskjellige språk på ditt nærmeste bibliotek?

Ønsker du å lese engelsk eller lære deg nye språk? Da kan folkebiblioteket være behjelpelig med å bestille innhold og tjenester fra Det flerspråklige bibliotek (DFB). DFB skal være et støtteapparat for alle landets bibliotek, så de er i stand til å betjene brukere på det flerkulturelle feltet på en effektiv måte.

Ledig stilling: aktivitetsledere på Frivilligsentralen

Frivilligsentralen gir tilbud om sommeraktiviteter for barn i alderen 6-10 år i sommer, der barna får tilbud om ulike friluftsaktiviteter utendørs - med naturen som hovedarena.  Ved Frivilligsentralen er det ledig: 2 stk 80 % engasjementsstillinger som aktivitetsleder/assistent i ukene 25, 26 og 27 (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag).

Ledig stilling: rektor 100 % årsvikariat på Fjellheimen leirskole

Vi har ledig stilling som rektor på Fjellheimen leirskole fra 1. august 2022. Stillingen er foreløpig et årsvikariat. Vi søker en leder med relevant pedagogisk utdanning og gjerne med god kompetanse innen både friluftsliv og arbeid med mennesker med utviklingshemming. Det er ønskelig med ledererfaring.

Til toppen