Utlysning av elgjakt - Kvitvollia øst

Engerdal kommuneskoger har for årene 2023-2025 ledig ett jaktvald i Kvitvollia øst, for snarlig tildeling. Terrenget er på ca 7.900 dekar. Årets kvote er på to ungdyr.

På grunn av omstendighetene settes følgende datoer:

  • Søknadsfrist innen 22.09.2023 kl. 1200
  • Jaktstart fra 02.10.2023
  • Trekning og meddeling til søkere foretas umiddelbart etter fristen

Tildelingskriterier:

  • Jaktlaget skal bestå av minimum 6 jegere
  • Det skal til enhver tid være over 50 % innenbygdsboende
  • Alt annet regelverk og oppfølging vil følge avtaler med Engerdal Fjellstyre (Generelle bestemmelser vedrørende utøvelse av elgjakt), samt de regler og retningslinjer som bestemt av viltstellområdet. Dette vil bli fulgt opp umiddelbart etter trekning.

Om det skulle vise seg at det ikke er noen som fyller kriteriene innen søknadsfristen, så forbeholder EKKF seg retten til kortsiktig å fritt fordele elgene som skal forvaltes innenfor deres andel av viltstellområde 2, samt sørge for at grunnen er tilgjengelig for alternativ forvaltning.

Søknad sendes til: erik.lund@engerdal.kommune.no

Til toppen