Aktuelt

Ledig stilling: lønnskonsulent 50 % fast

Vi har ledig 50 % fast stilling som konsulent innenfor fagområdet lønn, med snarlig tiltredelse.

Dagsturhytta Innlandet

Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune vedtok i februar 2020 at alle kommuner i Innlandet skal få tilbud om en dagsturhytte på et utvalgt turmål innen 2025. Engerdal kommune takket i mars 2021 ja til å bli med på prosjekt dagsturhytte i Innlandet og at vi i løpet av 2023 skal sette opp en slik hytte i Engerdal kommune. 

Tilskudd til lag, foreninger og arrangementer 2022

Tilskuddsordningen ble utlyst i Vard'n og på kommunens hjemmeside i februar. I denne utlysningen ble tilskudd om arrangement ikke tatt med. Vi lyser derfor ut på nytt med søknadsfrist 20. mai 2022 .

Utlysning av rypejakt 2022

Hylleråsen og Heggeriset viltstellområde tilbyr rypejakt på sitt område for 2022, etter vedtak i årsmøtet. Det vil bli lagt ut 55 sesongkort

Engerdal skal skinne til sammars 2022

Destinasjon Femund Engerdal mottok i 2018 Merket for Bærekraftig Reisemål, og er remerket for 3 nye år. Dette vil være en pågående prosess med utvikling der miljø er en viktig del av arbeidet. 

Ledig stilling: Miljøterapeut 100 % fast - habilitering og avlastning

I avdeling Habilitering og avlastning er det fra 1. august ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut. Søknadsfristen er 26. mai.

Forslag på kandidater til Tiltaksprisen 2022

Har du forslag på kandidat(er) til kommunens tiltakspris som skal deles ut i år? Da kan du sende inn forslag innen 1. juni 2022.

Arrangementet er avlyst - Invitasjon til Info-kveld for eldre over 55 år - 5. mai 22 på Fjellvang

Det har meldt seg for få deltakere så er dessverre nødt til å avlyse arrangementet

Endringer blant fast ansatte fra november 2021 til april 2022

5 takket ja, ingen takket nei og 8 sa opp sin faste stilling i Engerdal kommune i perioden november 2021 til og med april 2022.

Ledige lærerstillinger ved voksenopplæringen

Virksomheten har ansvar for grunnskole for voksne, spesialundervisning for voksne, og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. Voksenopplæringen er organisert under Engerdal barne- og ungdomsskole med felles ledelse. Engerdal kommune har opprettet akuttmottak for fordrevne flyktninger fra Ukraina og skal bosette inntil 30 flyktninger i 2022.   For skoleåret 2022/2023 kan det bli ledig inntil 200 % fast og/eller midlertidig stilling som lærer.

Til toppen