Aktuelt

Ledig stilling - daglig leder i Engerdal Kommuneskoger KF - 2. gangs utlysning

Engerdal kommuneskoger KF søker daglig leder i fast 100 % stilling. Etter første runde av utlysning var det få søkere så vi velger derfor å lyse ut stillingen en 2. gang. Søknadsfrist 05.07.2021.

Den kommunale fysio-/ergoterapeuten etterlyser flere hjelpemidler

Vi søker flere hjelpemidler tilbakelevert til vårt kommunale hjelpemiddellager da hjelpemiddellageret begynner å bli litt tomt om dagen.

Informasjon fra FIAS

Her er FIAS' åpningstider for sommeren 2021. 

I dag har vi hatt besøk av vår kommende kommunedirektør, Geir Sverdrup

Geir begynner formelt i jobben 1. september 2021. Andreas Stallvik vil være fungerende kommunedirektør fram til 30. juni og deretter konstituert kommunedirektør fram til Geir starter. Deretter vil han gå tilbake til sin stilling som kommunalsjef for Helse og oppvekst.

Ny åpningstid på Røveriet fra i dag torsdag 17.06!

Åpent torsdager kl. 17.00 - 18.00!   Vi har også fått inn nytt sommerutstyr.

3 dager i juli uten veterinærvakt i Engerdal

Det er ingen veterinærer på vakt i Engerdal 7. juli, 14. juli og 21. juli.

Engerdal kommune trenger flere utleieboliger

Engerdal kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Tangen hyttefelt.

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Tangen hyttefelt. Planen vil bli utarbeidet som privat forslag til detaljreguleringsplan, jf. pbl`s § 12-3.

Besøk på nettkurs

På tampen av skoleåret tok rektor ved Engerdal Voksenopplæringssenter et lite besøk på skolens nettbaserte norskkurs.  En av flere covid-19 konsekvenser er at voksenopplæringen har utviklet nye metoder for norskopplæring og har nå flere verktøy i kassa.  Les hva studentene sier om nettbasert kurs og seg selv.

Ane Helga Lykka tildeles kulturprisen 2021

Formannskapet vedtok i møte 09.06.21 og tildele kulturprisen for 2021 til Ane Helga Lykka. Vi gratulerer!

Til toppen