Trekantparken på Drevsjø

Her kommer en oppdatert status angående «trekantparken» på Drevsjø, som er et ledd i stedsutviklingsprosjektet på Drevsjø.

skisse av tenkt plan - Klikk for stort bilde Engerdal kommune

Mange har nok sett at det nåværende resultatet i trekantparken på Drevsjø ikke på langt nær er tilfresstillende. For at prosjektpengene skulle romme mest mulig, ble det fra kommunens hold sagt ja til å benytte seg av jord fra Bjønnåsmoen. Det ble sagt ja i beste mening, men dette var dessverre en glipp. Jorda var ikke kvalitetssikret før den ble benyttet, og befaringer etter at jorda er lagt ut viser at den består av mye plast/søppel og steiner. I tillegg viser jordprøver at innholdet av kobber i jorda er for høyt. Det kan være tilfeldig for den ene prøva, men det kan også være sånn at kobberinnholdet generelt er for høyt.

Ordfører fikk muntlig befestet i formannskapsmøtet onsdag 6. september 2023 at nåværende jord fjernes. Det foretas jordprøver, og etter godkjente jordprøver kjøres det på ny, god jord før det såes gras. Engerdal kommune ved teknisk etat er usikre på om en vil rekke dette før kulden kommer, men formannskapet har bedt kommunedirektøren om at arbeidet skal ha høy prioritet. Arbeidet med dette er igangsatt og under prosess.

- På vegne av Engerdal kommune legger meg jeg flat for at kommunen ikke undersøkte jorda som ble kjørt på i første omgang på tilstrekkelig måte, sier ordfører Line Storsnes. Hun beklager også at prosjektet med dette blir forsinket.

- Jeg ønsker at kommunen skal være ryddige og åpne om det som foregår, og at vi står for det når kommunen har gjort ei blemme. Deretter er det viktig å se fremover, og kommunen skal ordne opp i de blemmene vi er skyld i. Drevsjøgrenda og kommunen generelt skal få en god park med et godt resultat, som både drevsjøgrenda og andre kan være stolte av!

Til toppen