Afrikansk svinepest påvist i Sverige

Mattilsynet melder at den alvorlige virussykdommen er påvist hos villsvin i Sverige. Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden. Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger utviklingen nøye.

villsvin i natur - Klikk for stort bilde pixabay.com

I forbindelse med at det er påvist afrikansk svinepest i Sverige, gjør Mattilsynet noen tiltak for å minske sjansen for smittespredning til/i Norge.

Det er i første omgang snakk om informasjonsarbeid, og i den forbindelse skal Mattilsynet avd. Glåmdal og Østerdal i samarbeid med Veterinærinstituttet arrangere to informasjonsmøter denne uken: et fysisk på Flisa på torsdag, og et digitalt på fredag.

Målgruppen for møtene er jegere, grunneiere, andre folk som ferdes mye ute, veterinærer, svinebønder og veterinærer.

Du må melde deg på til det digitale møte. Lenken finner du her.

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes.

Afrikansk svinepest er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Les mer hos Statsforvalteren i Innlandet her

tekst:  Statsforvalteren i innlandet

Til toppen