Aktuelt

Digital barnesang for de minste

Vi lanserer ukentlig digital barnesang for barn under skolealder. Et lavterskelalternativ til aktivitetene som ikke er tilgjengelige grunnet coronapandemien og smittevernsrestriksjoner.

10 vil jobbe som lærer på Fjellheimen leirskole

Fem kvinner og fem menn har søkt på den ledige stillingen som lærer på Fjellheimen leirskole. Stillingen er 50 % fast.

Kommunestyremøte i kveld kan du høre på kommunetv

Vi har kommunestyremøte i kveld 28. april kl 19.00 i Engerdalshallen.

Kulturprisen 2021 - forslag på kandidater

Kulturprisen for Engerdal kommune skal deles ut annet hvert år og skal deles ut i 2021. Frist for å sende inn forslag er 20. mai 2021.

Snøskuterløypene i Engerdal er nå stengt for sesongen 2020/2021

Sesongen for å kjøre i snøscooterløyper i Engerdal er nå stengt. Vi vil publisere når de åpner vintersesongen 2021/22.

Nasjonale og lokale tiltak korona i Engerdal nå pr 20.04.2021

Engerdal kommune følger de nasjonale reglene og har ikke nå egne lokale tiltak.

12 vil jobbe som kommunedirektør i Engerdal kommune

Tre kvinner og ni menn har søkt på den ledige stillingen som kommunedirektør. Her er den offentlige søkerlisten!

Driften på asylmottaket forlenges med 3. måneder

Det har lenge vært kjent at driftsavtalen Engerdal kommune har med Utlendingsdirektoratet (UDI) avsluttes den 30.06.2021, og at mottaket på Drevsjø legges ned fra denne datoen.

Planstrategi Engerdal kommune 2021 -2024 - høring

Formannskapet i Engerdal kommune vedtok den 14.04.2021, sak 2021/67 å sende utkast til planstrategi for Engerdal kommune 2021 -2024 ut på høring, med høringsfrist 15. mai.

Én søker på stillingen som virksomhetsleder Plan og teknikk

Én mann har søkt på stillingen som virksomhetsleder innenfor Plan og teknikk.

Til toppen