Aktuelt

Innspill til «Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 Innlandet»

Ordfører oppfordrer alle engerdøler til å sende innspill til «Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025». Samtidig ønsker ordfører og varaordfører egne innspill pr. mail med bilder som kan benyttes i et møte med Innlandet fylkeskommuner vedr. fylkesveger. Bakgrunnen er at ingen av Engerdals innspill til handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 er foreslått tatt inn i handlingsplanen

17. mai-gudstjenestene i Engerdal er avlyst!

På grunn av Corona-restriksjoner, må vi dessverre avlyse de planlagte gudstjenestene i Engerdal og Drevsjø på 17. mai.   

Villmarksvekkua sammar 2021

Villmarksvekkua sammar 2021 er et arrangement i regi av Friluftsskolen DNT Trysil Engerdal, men alle barn og unge kan melde seg på.

"Engerdal skal skinne til sammars" 2021

Coop Marked Engerdal inviterer alle til å bli med på den landsomfattende ryddeaksjonen Coop rydder Norge. Destinasjon Femund Engerdal og Engerdal Kommune inviterer som tidligere år, bedrifter, barnehager, skole, grender, hytteforeninger, velforeninger, til vårrydding.

Endringer blant fast ansatte fra november 2020 til april 2021

4 har takket ja, 1 har takket nei og 17 har sagt opp sin stilling i Engerdal kommune i perioden november 2020 til april 2021.      

Vil du jobbe som aktivitetsleder på Frivilligsentralen i sommer?

På Frivilligsentralen har vi ledig 2 stk engasjementer i 80 % stilling i ukene 25, 26 og 27 (mandag til torsdag).

Hvordan kan vi feire 17. mai i Engerdal?

Her kan du lese våre anbefalinger for Engerdal kommune.

22 vil jobbe som lærer på Engerdal barne- og ungdomsskole

15 kvinner og 7 menn har søkt på undervisningsstillinger på EBUS.    

Miljøfyrtårnpris til Engerdal barne- og ungdomsskole

11. desember 2020 ble Engerdal barne- og ungdomsskole sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Selve bekreftelsen - et stort metallskilt – ble delt ut på kommunestyremøte 28. april.  Vi gratulerer så mye.

Utlysning - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Engerdal kommune har mottatt 500 000 kr fra kommunal og moderniseringsdepartementet, som skal brukes på lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Til toppen