Utlysning av rypejakt 2023

Hylleråsen og Heggeriset viltstellområde tilbyr rypejakt på sitt område for 2023, etter vedtak i årsmøtet. Det vil bli lagt ut 60 kort.

Kortene er fordelt og trukket på følgende måte:

 • Periode 1: 10.-21. september og 2.-31. oktober. Gjelder kun grunneiere personlig og innenbygds
 • Periode 2: 10.-21. september. Gjelder solgte grunneierkort
 • Periode 3: 10.-15. september. Gjelder hytteeiere med hytte på grunn avgitt til VO1
 • Periode 4: 16.-21. september. Gjelder hytteeiere med hytte på grunn avgitt til VO1

For hytteeiere: Oppgi i søknad når det prioriteres kort, kortene fordeles etter perioder, og trekkes.

 • Prioritet 1: Grunneiere
 • Prioritet 2: Innenbygdsboende
 • Prioritet 3: Hytteeiere på grunn som disponeres av VO1
 • Det vil bli fastsatt kvote og bag-limit etter telling, og total beskatning vil legges på 25 % av total beregnet stamme. Fordeling settes etter årsmøtevedtak.

Priser:

 • Grunneiere personlig 1.200,-
 • Innenbygds 1.800,-
 • Grunneierkort til utenbygds 2.200,-
 • Hytteeiere 1.500,-

Søknadsfrist er 10. mai 2023. Kun personlige kort. Søknader etter dette, vil ikke bli prioritert.

Søknaden gjøres kun på mail til heggeriset.hyllerasen.vo@hotmail.com

NB! Dette gjelder kun rypejakt. For hare, skogsfugljakt, trening og andre jaktkort, vil dette bli lagt ut på Inatur. Husk å sette deg inn i regler for jakt og trening!

Til toppen