Aktuelt

SANGENS OG MUSIKKENS KVELD vil bli arrangert FREDAG 17.MARS KL 18.00 i Hylleråsen samfunnshus

Engerdal sang- og musikkråd er nedlagt og erstattet av et samarbeidsforum for sang og musikk i Engerdal. Vi inviterer alle utøvere innen sang og musikk, som ønsker det, til å delta.

Ulovlig skuterspor, Lillemodalen i Engerdal sentrum

Engerdal kommune har registrert et ulovlig skuterspor på eiendommen i Lillemodalen i Engerdal sentrum.   Kommunen har fått tips fra publikum om at gangfeltet nord for Engerdal sentrum brukes til å kjøre snøskuter til den merkede løypa ved Engerdal samfunnshus

Frivilligbørs i Engerdal

I forbindelse med Frivillighetens år 2023 ønsker Engerdal kommune, Engerdal Frivilligsentral, Engerdal sportsklubb, Drevsjø sanitetsforening og Engerdal pensjonistforening velkommen til historiens første Frivilligbørs i Engerdal 27. april 2023!

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen har ledig stilling som koordinator/ansvarlig for fritidsboliger

  Fra 1. februar har vi ledig 100 % fast stilling som koordinator/ansvarlig for fritidsboliger i boligseksjonen ved Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.  

Invitasjon til Kommunenettverk for pårørendeansvarlige

Rundt om i kommune-Norge finnes mange pårørendeansvarlige enten på heltid eller deltid. Pårørendesenteret inviterer til digitalt møte på teams.  

NAV åpner nye lokaler i Engerdal

NAV har åpnet nytt kontor i kommunehuset i Enger fra og med i dag med egen inngang, og kontoret vil være betjent deler av dagene:  Mandag, Onsdag og Fredag.

Joar Dammen i Engerdal er overrakt Kongens fortjenestemedalje

Det ble stor festivas da Joar Dammen ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i Engerdal samfunnshus lørdag formiddag hvor assisterende Statsforvalter Sigurd Tremoen foretok den høytidelige overrekkelsen.  Vi gratulerer!

Forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune

Den 14. desember 2022 stadfestet Kommunestyre ny forskrift om snøskuterløyper.

Omsorgsboliger i Engerdal sentrum

Vi kan med glede meddele at omsorgsboligene i Engerdal nærmer seg ferdigstillelse.  Slik det ser ut nå vil det være klart for innflytting 01.02.23.  

Informasjon om digital signering av arbeidsavtaler

Engerdal kommune har nå tatt i bruk digital signering av arbeidsavtaler og bruker Difi sin signeringsportal med Posten som avsender. Det er viktig at du signerer arbeidsavtalen innen fristen, slik at lønningskontoret mottar denne og kan utbetale lønn.

Til toppen