Melding til hundeeiere om å være aktsomme i påsken

Engerdal kommune ønsker å minne hundeeiere om deres ansvar og plikter i forhold til hundehold, spesielt med tanke på den kommende påskeferien og den forestående overgangen til ordinær båndtvang fra 1. april.

Rådyr på vårbeite Fred-Johnny Østbøl

Med påsken like rundt hjørnet, er det viktig å være ekstra oppmerksom på våre firbente venner og deres atferd, spesielt i lys av en nylig hendelse der en hund har tatt et rådyr. Engerdal kommune har mottatt melding om denne uheldige episoden, som antas å være en følge av rådyrenes vanskeligheter med å navigere i områder med mye snø.

Selv om det ikke vil innføres ekstraordinær båndtvang i påsken, ønsker kommunen å minne om hundelovens § 4, som understreker hundeholderens ansvar for å opptre hensynsfullt til enhver tid. Det er viktig å huske at utenfor båndtvangstider kan hunder kun være løse under nøye tilsyn og kontroll. Dette innebærer å ta forholdsregler som i størst mulig grad forebygger og forhindrer skader eller ulemper for mennesker, husdyr, tamrein, vilt eller eiendom.

Med påsken som tradisjonelt sett er en tid for utendørsaktiviteter, oppfordrer Engerdal kommune alle hundeeiere til å være ekstra aktsomme og ta hensyn til lokalt dyreliv og andre mennesker som ferdes i naturen. Å holde hunden under kontroll i nærheten av områder hvor det er rapportert om vilt, kan bidra til å unngå lignende hendelser i fremtiden.

Engerdal kommune ønsker alle sammen en riktig god påske.

Hilsen Viltforvalter i Engerdal kommune

Til toppen