Snøscooterløyper – Frist for å melde ønsker om tilførselsløyper

Engerdal kommune har registrert at det ønskes tilførselsløyper til skuterledene i kommunen. Formannskapet har nå vedtatt prinsipper for hva som kan tillates, og dette er en kartlegging av hvilke tilførselsløyper som kan bli aktuelle å vurdere.

  • Tilknytningsløype Rendalen kommunegrense – Snerta tas hensyn til ved revideringen. 
  • Mindre endring av trase tilknyttet vannpost i Lillerøåsen tas inn.
  • Det åpnes for tilførselsløyper til næringsdrivende innen reiseliv og relevante servicevirksomheter for de som har dette som hovednæring
  • Grender som ligger innenfor en kilometer fra leden kan påkobles der det ligger til rette for det.
  • Enkelteiendommer eller personer kan ikke få tilførselsløyper
  • Kostnader knyttet til konsekvensutredning og saksbehandling av tilførselsløyper dekkes av den enkelte interessent.
  • Det åpnes ikke for tilførselsløyper innenfor reinbeitedistriktet

 

Kunngjøring av oppstart av revideringen vil komme på et senere tidspunkt.

Eventuelle innspill sendes til postmottak@engerdal.kommune.no

 Frist for å melde inn ønsker er satt til 30. april.

Til toppen