Aktuelt

Vi har underskrevet avtale med UDI om mottak på Drevsjø

Da har Engerdal kommune signert avtalen med UDI. Avtalen innebærer oppstart av ordinært mottak nivå 2 den 17. oktober, og dermed avsluttes akuttinnkvarteringen den 16.10.22.

Slamtømming i Engerdal kommune

Engerdal kommune har fra 15.08.22 inngått avtale om slamtømming av alle private tanker og anlegg med Arnkværn miljø og renovasjon.

Plassering av jakthusvære i forbindelse med elgjakt

Plassering av jakthusvære som skal stå plassert mer enn 2 måneder er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 bokstav j, 20-2.

Midt-Hedmark Brann og redningsvesen har fått nytt SMS-basert meldingssystem

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) har nylig gått over til et nytt SMS-basert meldingssystem, for å varsle husstandene om feiing og tilsyn.

Miljøfyrtårnpris til Engerdal barne- og ungdomsskole

11. desember 2020 ble Engerdal barne- og ungdomsskole sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Selve bekreftelsen - et stort metallskilt – ble delt ut på kommunestyremøte 28. april.  Vi gratulerer så mye.

Velkommen til nye hjemmesider

Vi håper at du synes de nye hjemmesidene våre er funksjonelle og at du finner det du leter etter.

Går du med tanker om å sette opp et mindre bygg til avfallsdunkene eller har du kanskje gjort det alt? Dette må du vite

Etter at det i fjor høst kom på plass ny ordning fra FIAS med fire avfallsdunker er det mange som har bygd et mindre bygg til avfallsdunkene sine, og det er sikkert mange som går med tanker om å sette opp ett slikt bygg i år. I denne artikkelen presiserer vi noen retningslinjer som må følges ved oppføring av slike bygg. 

Til toppen