Aktuelt

Mulig reduksjon av tjenestetilbud

Vi har for tiden stort sykefravær i hjemmebasert omsorg, og kan på kort varsel komme i en situasjon der vi må redusere tjenestetilbudet. Det vil i førte omgang dreie seg om praktisk bistand og eventuelt dusj.

Situasjonen i Ukraina

Engerdal kommune er bekymret for situasjonen i Ukraina. Kommunen, ved ordfører, har signalisert til UDI at kommunen stiller seg positive til å ta imot ukrainske flyktninger.

Eiendomsskatt 2022 - offentlig ettersyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2022, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1. mars. Listen legges også ut i skranken i Enger.

Fristen for å søke SMIL midler et forlenget til 1. april 2022

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

2 tegnekurs i kulturskolen våren 2022

Vi har noen ledige plasser og forlenger påmeldingsfristen til 11.mars.

Nå blir det UKM!

UKM i Engerdal arrangeres fra den 11. til 12. mars, og i år kan vi endelig arrangere dette fysisk igjen. Dette gleder vi oss veldig til! 

Legesenteret på Drevsjø har mottatt gave fra Sanitetsforeningen

Sanitetsforeningen har gått til innkjøp av et nytt 24-timers blodtrykksapparat som de mandag morgen overrakte til legesenteret.  Sanitetsforeningen ønsket å gi et bidrag til medisinsk utstyr som kommer befolkningen i Engerdal til gode. Legesenteret hadde kun ett slikt apparat fra før, og dette er i bruk ukentlig.  Det nye apparatet vil medføre kortere ventetid.   

Vi har ledige helgestillinger på institusjon

Er du glad i mennesker og samtidig faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere? Vi har ledig følgende faste stillinger som helsefagarbeider på institusjon, for tiden avdeling Solgløtt:    17,25 % med arbeid hver 3. helg 14,67 % med arbeid hver 3. helg Stillingene er ledige omgående.

Anno Museum søker guider til Blokkodden villmarksmuseum for sommersesongen 2022

Blokkodden er et villmarksmuseum som huser utstillingshall, gamle skogshusvær og fløterkoier.  Vi søker guider til sommersesongen 2022 og søknadsfrist er 01.04.2022

Vil du jobbe som kirketjener?

Engerdal kirkelige fellesråd har behov for ny kirketjener ved Elgå kirke. Stillingen er på 8 % og er ledig umiddelbart.

Til toppen