Aktuelt

Ønsker du å motta varsel fra kommunen ved manglende veterinærvakt?

Dyreeiere kan nå få varsel per SMS når det ikke er veterinær tilgjengelig på kveld og helg i Engerdal.

Ladestasjonen er flyttet og igjen klar for bruk!

Ladestasjonen i Engerdal sentrum, er denne uka flyttet til ny lokasjon inne på samme parkeringsområde.  Flyttingen har gått etter planen, og ladestasjonen er nå igjen klar for ladeglade kunder.

Et godt liv hele livet handler ofte om å fortsette med mye av det du trives med i dag - Du må bare planlegge litt

Engerdal kommune inviterer til informasjonskveld  i   Samfunnshuset Fjellvang , 01 desember kl. 1800-2000  for kommunens innbyggere over 55 år med et spennende program.

Samarbeidsforum for sang og musikk i Engerdal

Engerdal Sang- og musikkråd vedtok på årsmøtet i 2020 at rådet legges ned og erstattes av et samarbeidsforum organisert av Engerdal kommune.  Vi inviterer derfor til møte onsdag 23. november kl. 19.00 for å informere og diskutere praktisk oppfølging av dette.  Alle interesserte aktører og utøvere er velkommen til å delta.

Ledig stilling: lønnskonsulent 50 % fast

Vi har ledig 50 % fast stilling som konsulent innenfor fagområdet lønn, med snarlig tiltredelse.

Offentlig høring – Engerdal kommunes årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-26

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-26 legges ut på offentlig høring med høringsfrist 18. november 2022.  Høringer mottatt etter denne  fristen vil ikke bli tatt med videre i prosessen. Det vil si at mener du/dere noe om budsjett 2023 så høringsuttalelsen være kommet innen 18. november.

Sikker hverdag - tenk på din trygghet

Neste uke er det den landsomfattende «Egenberedskapsuken» hvor vi ønsker at alle skal tenke i gjennom sin egen beredskap. Tenk på hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn.

3-partssamarbeid i Engerdal

13.september 2022 var representanter fra  3-partssamarbeidet som er etablert i Engerdal tilstede på Kommunalkonferansen 2022. Her hadde vi en orientering  om vårt 3-partssamarbeid og hvordan vi har benyttet 3-partssammarbeid i prosjektet «Engerdal mot 2025».

Mandag 17. oktober starter Engerdal mottak opp som ordinært mottak for flyktninger

Russlands invasjon av Ukraina har ført til en stor økning i antallet flyktninger og det opprettes mange nye mottak i Norge. Den midlertidige ordningen med akuttinnkvarteringer avvikles. For et dekke det store behovet for mottaksplasser tilbyr Engerdal kommune nå inntil 230 plasser. For å kunne tilby så mange plasser har Engerdal kommune inngått avtale om leie av Engerdalstunet i Engerdal sentrum. Det betyr at det vil være ca. 30 beboere ved Engerdal mottak plassert der, hvor de første kan komme allerede på mandag.

Ny digital psykologtjeneste i Engerdal

Fra og med 16. September vil engerdøler kunne benytte «dr. droppin» som er en elektronisk tjeneste.  Tjenesten er for alle over 18 år, og krever henvisning fra lege eller psykiatrisk sykepleier. Rammen per henvisning er individuell og inntil 5 timer.

Til toppen