Aktuelt

Pride bilkortjesje

På lørdag blir det bilkortjesje mellom Engerdal sentrum og Drevsjø mellom kl. 11.00 og ca 12.00. Det betyr at dere må være oppmerksom i trafikken dersom dere kjører i retning Drevsjø i dette tidspunktet.

Ledig stilling: konsulent 100 % vikariat

Ved Interne tjenester er det ledig 100 % vikariat som konsulent i perioden 01.08.22-31.07.23, med mulighet for forlengelse/fast stilling.

Ledig stilling: Helsesykepleier 100 % fast

I enhet Forebyggende rehabilitering har vi ledig 100 % fast stilling som helsesykepleier fra 01.11.22. Helsesykepleier sorterer under enhet Forebyggende rehabilitering i Helse og Velferd. I kommunen er det 1 årsverk som helsesykepleier. Våre lokaler er på Engerdal Helse og omsorgssenter, Futveien 8, 2443 Drevsjø. Dette er 2. gangs utlysning.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Drevsjømoen massetak - Planområde 1, PlanId 20150100

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 25.05.2022 ny reguleringsplan for Drevsjømoen massetak – Planområde 1, PlanId 20150100, med tilhørende bestemmelser.

Nå kan du søke Innlandet fylkeskommune om tilskudd til ladestasjoner for elbiler

Ordningen gjelder etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner for elbil.

Jegerprøvekurs 2022

Femund Jeger- og fiskerforening held sitt første jegerprøvekurs!   Velkomen til jegerprøvekurs frå FJFF

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for adkomstveg Hyllsjøen - PlanId 20200400

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 25.05.2022 ny reguleringsplan for adkomstveg Hyllsjøen, PlanId 20200400, med tilhørende bestemmelser. Formålet med planen er å etablere adkomstveg til to private fritidsboliger ved Store-Hyllsjøen.

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1.september .

Engerdal kulturskole inviterer til vårkonsert

Konserten holdes i Framnes,  tirsdag 31. mai kl. 17.30.

Kafétreff for næringslivet

Engerdal kommune i samarbeid med Destinasjon Femund – Engerdal arrangerte kafétreff for næringslivet torsdag 19. mai.

Til toppen