Aktuelt

Vandring ved smelthytta ved Gløtfossen 31. juli kl 18.00

Sommervandring med guide Bjarne Granli til "Nye Femund hytte" ved Gløtfossen. Oppmøte ved oppmøte avkjørselen til plassen ved Gløtfossen.

Engerdalsmesterskap i jaktfeltskyting

Engerdalsmesterskapet i jaktfeltskyting arrangeres den 7. september fra klokken 11.00 på Fjeld sin skytterbane på Drevsjø (Kopparleden 611). 

Ledig stilling - Fagleder regnskap/økonomi, 100% fast stilling

Engerdal kommune søker etter en løsningsorientert og dyktig fagleder til en spennende og utfordrende stilling. Du trives i et arbeidsmiljø med tidvis høyt tempo, og oppnår resultater gjennom samarbeid med andre. Vi ser etter deg som har solid regnskapserfaring fra kommunal sektor eller annen offentlig virksomhet. Du vil få det faglige ansvaret for regnskapsføringen i kommunen. Som fagleder vil du være en viktig pådriver for utviklingen av regnskapsområdet, og samhandler tett med administrasjonen og virksomhetene. Du må like å jobbe overordnet med utvikling av nye arbeidsmetoder og rutiner samtidig som du tar del i det operative arbeidet

Ledig stilling: Fagansvarlig vann og avløp 100 % fast stilling

Engerdal kommune søker engasjert og kompetent VA-ingeniør til nyopprettet 100 % fast stilling som fagansvarlig for vei, vann og avløp. Vi søker etter en innovativ person med stort faglig engasjement som kan bidra til å utvikle VA-faget i vår kommune.

Invitasjon til folkemøte om fremtidens båttilbud på Femund

Tid: søndag 8. september kl. 17.00 – 19.00 Sted: Femund pub

Invitasjon til informasjonsmøter og webinarer om hundens dvergbendelmark hos elg - Prosjekt "ElgMark"

Prosjekt “Elgmark” vil invitere til fire fysiske møter og 1 digitalt møte for å spre informasjon.  Formålet med møtene er å informere om parasitten, hvordan den gjenkjennes, samt rutiner for innsendelse og varsling.  

Viktig informasjon om forurensning og brenning av avfall

Engerdal kommune ønsker å minne alle innbyggere om viktigheten av korrekt avfallshåndtering og de alvorlige konsekvensene av å brenne avfall, spesielt byggavfall. Brenning av avfall kan føre til betydelig forurensning, noe som påvirker både miljøet og helsen til våre innbyggere.

Utdeling av ungdomsstipend 2024

Engerdal kommune har siden 2021 delt ut et ungdomsstipend på totalt 10 000 kroner pr. år. Stipendets kan fordeles på inntil fire søkere, og er opprettet for å engasjere unge til å satse videre på aktiviteter de allerede har interesse for og driver aktivt med. Alle ungdommer mellom 13 til 17 år med bostedsadresse i Engerdal kan søke på stipendet.

Varsel om oppstart av revidering av forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune

Engerdal kommune varsler igangsetting av revidering av Forskrift om snøskuterløyper, Engerdal kommune, Innlandet. Revideringen gjøres i medhold av § 4 a i motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Ledig stilling: Sektorleder Plan, teknikk og miljø

En spennende 100 % fast stilling som Sektorleder for plan, teknikk og miljø i Engerdal kommune er ledig. Stillingen er for deg som har lyst, vilje og evne til å tenke kvalitet, endring og utvikling, og som ønsker å gjøre en forskjell for Engerdal kommune.  Sektoren består av følgende arbeidsområder: plan, byggesak, kart og oppmåling, eiendomsdrift, eiendomsskatt, vann og avløp, renovasjon og samferdsel. Enheten har også ansvar for skog, jordbruk, utmark og miljøforvaltning. 

Til toppen