Aktuelt

Høring - revidering av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune

Engerdal kommune sender ut revidering av forskrift om snøscooterløyper på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Nå blir det ny hagestue på helse og omsorgsenteret

Vi er i gang med å bygge ny hagestue på helse og omsorgssenteret på Drevsjø.  Vi har fått midler fra Statsforvalteren som gjør dette mulig.

Kunngjøring –vedtatt planprogram for reguleringsplan for adkomstvei Hyllsjøen

Formannskapet fastsatte i møte 25.08.21 planprogram for reguleringsplan for adkomstvei Hyllsjøen.

Fv 217 Elvbrua stenges i korte perioder neste mandag og tirsdag

Innlandet fylkeskommune melder om de  dessverre må  stenge Elvbrua for trafikk i korte perioder inntil 1 time om gangen mellom kl 07:00 og 19:00, mandag og tirsdag i neste uke, 27. – 28.09.2021.

Åpning av lesekiosken ved Drevsjø Camping

Lesekiosk nr.98 ble i dag offisielt åpnet ved Drevsjø Camping. Bibliotekaren holdt en kort tale før kiosken ble åpnet med god hjelp av Drevsjø Barnehage. Barna har kvalitets sjekket bøkene og det var mye spennende der.

Skoglekene – elevene fra EBUS vant!

6.klasse lagde en flott utstilling og kvalifiserte seg til Skoglekene i vår. Nå i høst har de vært i Elverum og konkurrert i finalen sammen med 15 skoler fra hele landet, og elevene våre vant og vi gratulerer!

Status koronavaksinasjon og informasjon om 3.dose

Engerdal legesenter har ved utgangen av uke 37 satt 1849 doser med koronavaksine. 872 har fått 1.dose og 815 er fullvaksinert. I løpet av uke 38 og 39 vil alle over 12 år som har takket ja til vaksine ha fått tilbud. Vi har derfor besluttet at vi ikke lengre vil oppdatere ukentlig vaksinasjonsstatus.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Hyllsjøen Hytteområde I-II-III - PlanID 20160300

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 08.09.2021 ny reguleringsplan for Hyllsjøen I-II-III, planID 20160300 med tilhørende bestemmelser. Samtidig oppheves tidligere reguleringsplan for Hyllsjøen, planID 20030400 og Hyllsjøen sør I, HB1205.

Endelig valgresultat Stortingsvalget 2021

Senterpartiet ble den store vinneren i Engerdal med 49,9 % av stemmene.  Valgdeltakelsen var på  83,79.

Ledige plasser - eldre ut på middag

Det er ledige plasser på Femundmat, mandag 20. september og to ledige plasser på Femundtunet, tirsdag 21. september. Førstemann til mølla!

Til toppen