Offentlig høring – Engerdal kommunes årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-26

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-26 legges ut på offentlig høring med høringsfrist 18. november 2022.  Høringer mottatt etter denne  fristen vil ikke bli tatt med videre i prosessen. Det vil si at mener du/dere noe om budsjett 2023 så høringsuttalelsen være kommet innen 18. november.

Formannskapet har nå lagt Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 ut på høring med frist for innspill 18.11.2022.

Formannskapet behandler årsbudsjett 2023 og økonomiplan med høringsinnspill og gir sin endelige innstilling til kommunestyret..

Kommunestyret vedtar endelig Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 den 14.12.2022.

 

Høringsdokumenter

Forslag - Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-256 (PDF, 2 MB)

Forslag - Gebyrregulativ 2023 (PDF, 2 MB)

Saksutskrift fra formannskapets behandling 02.11.2022 (PDF, 98 kB)

Kommunedirektørens saksframlegg (PDF, 114 kB)Innspill sendes til:

Elektronisk høringssvar  (pr nå er det problemer med dette elektroniske skjema, bruk e-post)


E-post  

Til toppen