Et godt liv hele livet handler ofte om å fortsette med mye av det du trives med i dag - Du må bare planlegge litt

Engerdal kommune inviterer til informasjonskveld  i  Samfunnshuset Fjellvang, 01 desember kl. 1800-2000 for kommunens innbyggere over 55 år med et spennende program.

pixabay.com

Program for kvelden:

  1. Velkommen v/kommunalsjef helse, velferd og oppvekst                                           
  2. Velferdsteknologi v/Helse INN                                      
  3. Hva forventer kommunen av deg?                                            
  4. Informasjon fra NAV                                                     
  5. Informasjon fra Frivillighetssentralen                                      
  6. Forebyggende branntiltak v/Midt Hedmark brann og redning                                                         
  7. Oppsummering / avslutning  

Representanter fra kommunens ulike helse- og omsorgstjenester vil delta i møtet. I tillegg kommer det representanter fra HelseINN og Midt Hedmark brann og redningsvesen IKS.

Informasjonskvelden er basert på intensjonen i «Leve hele livet», «planleggelitt.no» og «det store brannløftet». Fullstendig program legges ut på kommunens hjemmeside.

Det blir enkel bevertning med kaffe og kaker

 

Påmelding med e-post her    eller tlf: 62 45 96 00  innen 28.11.2022

                                                    

Til toppen