Mandag 17. oktober starter Engerdal mottak opp som ordinært mottak for flyktninger

Russlands invasjon av Ukraina har ført til en stor økning i antallet flyktninger og det opprettes mange nye mottak i Norge. Den midlertidige ordningen med akuttinnkvarteringer avvikles. For et dekke det store behovet for mottaksplasser tilbyr Engerdal kommune nå inntil 230 plasser. For å kunne tilby så mange plasser har Engerdal kommune inngått avtale om leie av Engerdalstunet i Engerdal sentrum. Det betyr at det vil være ca. 30 beboere ved Engerdal mottak plassert der, hvor de første kan komme allerede på mandag.

Engerdal kommune ser fram imot å ha mottaksdrift også i Engerdal sentrum. Vi tror at dette er en god løsning både for Engerdal, for mottaket og ikke minst for flyktningene som kommer. Vi mener at Engerdalstunet er godt egnet som et midlertidig bosted og vi tror at beboerne vil trives godt der. Det var et stort engasjement fra «Engerdøler» da vi skulle starte opp akuttmottaket på Drevsjø og ved Femund i mars, så vi er helt sikre på at flyktningene som nå kommer til Engerdal vil bli tatt imot på en god måte.

Til toppen