Samarbeidsforum for sang og musikk i Engerdal

Engerdal Sang- og musikkråd vedtok på årsmøtet i 2020 at rådet legges ned og erstattes av et samarbeidsforum organisert av Engerdal kommune.  Vi inviterer derfor til møte onsdag 23. november kl. 19.00 for å informere og diskutere praktisk oppfølging av dette.  Alle interesserte aktører og utøvere er velkommen til å delta.

pixabay.com

Forumet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som angår sang- og musikkaktiviteter men skal ikke forvalte økonomiske midler. De enkelte aktører som ønsker å delta kan selv velge en representant til forumet. Vi håper at dette forumet kan få en litt bredere representasjon enn det sang- og musikkrådet hadde.

Forumet skal sørge for at det hvert år gjennomføres et arrangement der kommunens sang- og musikkliv presenteres.

Alle interesserte aktører og utøvere er velkommen til å delta.  Det inviteres hermed til et møte i kommunestyresalen, kommunehuset Enger onsdag 23 november klokka 19.00-2030 for å informere og diskutere praktisk oppfølging av dette.

Hvis det ønskes mer informasjon, ta kontakt med Engerdal kommune v Bjarne Granli tlf 913 85 991

Vel møtt!

Til toppen