Aktuelt

Kirken i jula

Julegudstjenesten blir sendt digitalt på Facebook kl 12.00 på julaften. Her vil det i tillegg til tradisjonell julemesse bli musikalske innslag med Anders Lillebo, Sigrid Stubsveen og Jørund Westgård. 

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av ny veg til etablert fritidsbebyggelse ved Langsjøen i Engerdal kommune

Med hjemmel i § 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det herved om at det er igangsatt detaljregulering av fritidsbebyggelse i Søndre Langvika ved Langsjøen i Engerdal kommune. Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag fra Tor Øivind Fjeld som er fester av en av hyttene i planområdet.

Vil du jobbe som sykepleier på legesenteret vårt?

Vi har ledig 100 % vikariat som sykepleier på legesenteret med snarlig tiltredelse, og forventet lengde på vikariatet er 1 år fra tiltredelse. Legesenteret holder til på Drevsjø. Søknadsfristen er 13. januar 2021.

Juleinformasjon og smittestatus fra legetjenesten

Det er for tiden 12 personer som sitter i isolasjon med påvist smitte i vår kommune. Vi har fått bekreftet at det dreier seg om Omikron-varianten.  

Bibliotekets åpningstider julen 2021

Siste åpningsdag før jul er tirsdag 21. desember fra kl. 11.00-16.00. 

Åpningstider barneverntjenesten julen 2021

Fellesnummer til barneverntjenesten er 47 48 66 56, og ellers direkte til den enkelte saksbehandler.

Informasjon om smittestatus pr. 17.12.21

Kommunelegen bekrefter at det er ytterligere 2 nye positive tilfeller av Covid-19 i Engerdal. Status er nå 6 som sitter i isolasjon, mens 1 innbygger er testet og følges opp i en annen kommune.  Alle nærkontakter er satt i karantene i henhold til retningslinjer. 

Kommunestyrets møte 15. desember

Kommunestyret hadde sitt siste møte før jul 15. desember og blant annet årsbudsjett snøscooterløyper ble behandlet.

Koronasituasjon pr 16. desember 2021

Vi har 3 positive som får oppfølging i egen kommune og 1 tilfelle som mottar oppfølging i annen kommune.

Korona - nye restriksjoner fra Regjeringen og smittestatus i Engerdal

Det har kommet nye og ytterligere strengere regler fra Regjeringen for å begrense smitten.  Nå er vi inne i en ny nedstenging av samfunnet - også for oss i Engerdal. Kriseledelsen i Engerdal har hatt møte for å diskutere tiltakene.  Vi har også nå 4 positive hurtigtester.

Til toppen