Tilskudd til arrangementer 2023

Vi har oppdaget feil ved datasystemet vårt som gjør at noen innsendte søknader om tilskudd til arrangementer ikke har blitt registrert inn.

De søknadene vi vet om nå som er innsendt og ikke registrert er:

 • Hemom
 • Heme dine
 • Anna i Ødemarka
 • Sømådalsopplevelser

De som er registrert er:

 • Engerdalsdagene
 • Sjekkpunkt Drevsjø
 • Femund Brigdefestival
 • Kvilten grendelag
 • Vassdragstreff i Elgå
 • Drevsjø og omegn vel
 • NMK Engerdal

Hvis det er andre enn disse som har søkt, gi beskjed til Engerdal kommune v/Bjarne Granli så snart som mulig.

Tlf. 91385991 eller epost: bgr@engerdal.kommune.no med kopi til postmottak@engerdal.kommune.no

Til toppen