Er du nysgjerrig på flisfyringsanlegg?

Engerdal kommune utreder alternative energikilder i forbindelse med prosjektet: Rehabiliteringen ved Engerdal .helse- og omsorgssenter (EHOS). 

pixabay.com

I den anledning sonderer vi muligheten til å bruke treflis til produksjon av energi i et flisfyringsanlegg.

Ei prosjektgruppe skal etter hvert legge frem en anbefaling for politisk behandling på hvilke energikilder som kan være aktuelt  å investere i. Foruten EHOS, vil dette også kunne være aktuelt for andre kommunale bygg på Drevsjø å bruke flisfyring til oppvarming.

 

Vi har vært i kontakt med flere kommuner som har investert i flisfyring, og disse driftes etter ulike modeller.

Slike flisfyringsanlegg kan eies og driftes av privat næringsliv, som selger en tjeneste til kommunene. Kommunen inngår da som et eksempel en 20 årig avtale om kjøp av energi til en avtalt pris per kWh.

 

Vi er helt i startfasen, men ønsker å invitere interesserte bedrifter og mulige investorer til en orientering og mulighet til å delta på en studietur til andre kommuner med flisfyringsanlegg.

Ble du nysgjerrig? Da bør du delta på informasjonsmøte 1. juni kl. 19:00 i kommunestyresalen i Engerdal kommunehus.

Til toppen