Aktuelt

Landbruksundersøkelse 2022

Målgruppen for undersøkelsen er mottakere av produksjonstilskudd. Disse vil motta en invitasjon per e-post om å delta i undersøkelsen.

Vi søker etter flere ferievikarer i Helse og velferd - 3. gangs utlysning

Ved Helse og Velferd søker vi etter ferievikarer for sommeren 2022 (uke 26-32) innenfor følgende områder: Hjemmebasert omsorg  Institusjon  Habilitering og avlastning  Legesenter/laboratoriet Kjøkken  Renhold 

Utskriving av eiendomsskatt for 2022

Etter at detaljert grunnlag for eiendomsskatten i Engerdal kommune ble sendt ut, viser det seg at det er en feil i beregningen av skattebeløpet. Verdier, opplysninger, faktorer, korreksjoner og promillesats er riktig, men skattebeløpet er beregnet med 3 promille i stedet for vedtatt sats som er 3,8 promille. Vi beklager dette.

Engerdal kommuneskoger KF søker medarbeider i 100 % fast stilling

Engerdal kommuneskoger KF søker ny medarbeider i fast 100 % stilling, for snarlig tiltredelse. Engerdal kommuneskoger KF er et foretak, heleid av Engerdal kommune. Våre hovedoppgaver er å forvalte kommunens skog- og utmarksarealer, samt utvikle denne og de produkter som naturlig kan skapes ut i fra dette. 

Vil du bli vår nye helsesykepleier?

I enhet Forebyggende rehabilitering har vi ledig 100 % fast stilling som helsesykepleier fra 01.06.22. Helsesykepleier sorterer under enhet Forebyggende rehabilitering i Helse og Velferd. I kommunen er det 1 årsverk som helsesykepleier. Våre lokaler er på Engerdal Helse og omsorgssenter, Futveien 8, 2443 Drevsjø.

Bondekafè 25. mars med tema solcellepaneler på gardsbruk

Vi inviterer til Bondekafè i kommunestyresalen i Enger (Engerdal sentrum)  fredag 25. mars kl. 11.00.  Dagens tema: «Strømproduksjon med solcellepaneler på gardsbruk»

Varsel om øvelse HV05-204 Sør-Østerdal

Heimevernet trener i perioden 23.-28. mars i vår kommune, samtidig med NATO-øvelsen Cold Response. Lokalt er det Sør-Østerdal HV-område som har øvelse og soldatene er kvinner og menn som til daglig bor og har sivile arbeidsplasser blant annet i vår kommune. Hovedaktiviteten er knyttet til Rena Leir og nærområder der.

Interessert i småskala grønnsaksdyrking?

  Visst går det med lokal grønnsaksdyrking også i høyere liggende strøk! Vi inviterer til grønnsakskurs med Kari Bysveen, grønnsaksrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Innlandet.

Vi trenger frivillige til dugnadsinnsats til Engerdal akuttmottak

Det kommunale apparatet er i full sving med å klargjøre mottaket for å ta imot flyktninger, men vi er helt avhengig av dugnadshjelp fra dere innbyggere for å klare dette her. Vi har nå begynt å få en viss oversikt over arbeidsoppgaver, og vi trenger folk til følgende gjøremål i løpet av de første dagene og neste uke

Ledig stilling som branningeniør/inspektør

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen har ledig 100 % fast stilling som branningeniør/-inspektør fra 2. mai 2022. Kontorsted er ved brannforebyggende avdeling i Elverum. Stillingen vil innebære en del reisevirksomhet i våre eierkommuner.

Til toppen