Overvåking av Drevsjøen 2023

Engerdal kommune deltar i en felles overvåking med andre kommunene i Innlandet, av innsjøer og elver.

I perioden fra mai til oktober 2023 blir det gjennomført innsamling av totalt 5-6 vannprøver for kjemisk - og biologisk analyse

i Drevsjøen og bekkefelt til Drevsjøen. For Drevsjøen blir vannforekomsten undersøkt for mulig eutrofiering.

 

Katrine Kleiven

Nesten årlig tas det ut vannprøver fra ulike vannforekomster i kommunen for på denne måten følge utviklingen i vannkvalitet og miljø i våre vassdrag.

Se rapport for 2020 som omhandler Vurrusjøen, Lille Engeren og Isteren.

Vi viser også til vann-nett.no, der en mer spesifikt kan gå inn og lese om tilstand til hver enkel vannforekomst.

 

Har du spørsmål, kontakt Engerdal kommune ved Katrine Kleiven, e-post

Til toppen