Vei, trafikk og flomturisme

De største veiene i landet er nå stengt, og Fv 26 gjennom Engerdal kommune er nå den eneste åpne ruta mellom Østlandet og Trondheim. Selv om myndighetene stanser all tungtransport i Innlandet, må vi forvente betydelig økt trafikk på våre veier.

Pixabay.com

Engerdal kommune oppfordrer derfor lokalbefolkningen om å unngå å ferdes unødvendig langs veien. Spesielt gjelder dette myke trafikanter som gående og syklende, og barn. På denne måten kan vi redusere risikoen for trafikkfarlige situasjoner i den perioden de andre veiene er stengt.

Engerdal kommune oppfordrer alle som må benytte veien i vår kommune om å være forsiktig, og å vise hensyn.

Flomturisme må også unngås da dette kan skape ytterligere farlige situasjoner.

Til toppen