ØVELSE – ØVELSE – ØVELSE

Torsdag 24. august skal beredskapsledelsen i samarbeid med Statsforvalteren og andre beredskapsaktører ha øvelse.

Øvelsen gjennomføres som en spilløvelse, og er rettet mot kommunens krisehåndteringsevne.

Øvelsen omfatter kriseledelsens håndtering av hendelsen, fra etablering av kriseledelse, til informasjonsinnhenting og håndtering av hendelsen.

Det kan denne dagen forekomme noe lenger ventetid på telefon, samt at en del personer er utilgjengelig for spørsmål i tiden øvelsen foregår.

Til toppen