Aktuelt

Varsel om oppstart av revidering av forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune

Engerdal kommune varsler igangsetting av revidering av Forskrift om snøskuterløyper, Engerdal kommune, Innlandet. Revideringen gjøres i henhold til § 4 a i motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Bredbånd trinn 2

Engerdal kommune har nå fått endelig tilbud fra Telenor vedrørende utbygging av bredbånd trinn 2. Kommunestyret vedtok 15 juni 2022 fullfinansiering av prosjektet og utbyggingsavtalen blir undertegnet i løpet av de nærmeste dagene.

Informasjon om 4. vaksinedose

Koronasmitten øker. FHI og Helsedirektoratet anbefaler nå ny oppfriskningsdose til de eldste innbyggerne.

Pårørendetreff

Engerdal og Trysil kommune inviterer til pårørendetreff.  Sted: Arbeidsstuen på Trysil Bo og Aktivitetssenter. Datoer:  24/8, 31/8 og 7/9 fra kl. 18-20.30.

Vi søker etter flere tilkallingsvikarer til kjøkkentjenesten

Vi har behov for tilkallingsvikarer i kjøkkentjenesten på institusjon, både kokk og assistenter.

Det er økt smitte i forhold til korona

Vi ser at det er litt korona i omløp igjen, og ønsker i den forbindelse å gå ut med en påminnelse til befolkning og tilreisende. 

Kunngjøring av mindre endring av reguleringsplan - Gammelsetra hytteområde i Engerdal kommune

I medhold av plan og bygningsloven § 12-14 vedtok formannskapet i Engerdal kommune i møte den 14.06.2022 mindre endring av reguleringsplan for Gammelsetra hytteområde (PlanId 20190200). 

Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny reguleringsplan for Solheim Hyttegrend i Engerdal kommune

I medhold av plan og bygningsloven § 12-10 vedtok Formannskapet i Engerdal kommune i møte den 14.06.2022 å sende forslag til reguleringsplan for Solheim hyttegrend (PlanId 20210100) på høring og offentlig ettersyn

Ledig stilling: lærlingplass i helsearbeiderfaget

Engerdal kommune har 1 ledig lærlingplass fra høsten 2022 for deg som ønsker å bli helsefagarbeider. Er du interessert? Send en søknad, det er lurt å være tidlig ute! 

Ny ordfører og varaordfører i Engerdal

Ordfører Line Storsnes blir fraværende en god stund i forhold til svangerskapsrelaterte årsaker og varaordfører Terje Langfloen skal fungere som ordfører og Linda Nathalie Foss som varaordfører.  Vi ønsker alle lykke til!

Til toppen