Invitasjon til folkemøte om fremtidens båttilbud på Femund

Tid: søndag 8. september kl. 17.00 – 19.00
Sted: Femund pub

Fæmund II Anja Ryen

Engerdal kommune er med i prosjektet SITE Mobility – en smart, integrert og bærekraftig grenseregion. Formålet med prosjektet er å utvikle bærekraftig mobilitet med målbare reduserte klimautslipp. Et av målene er økt andel av elektriske kjøretøy og båter. SITE Mobility ønsker å bidra inn med å utrede og skape et kunnskapsgrunnlag rundt muligheten for en elektrisk båt på Femund.
 

M/S Fæmund II spiller en viktig rolle for kommunene og næringslivet rundt Femund. Og båttrafikken har utviklet seg fra varetransport til turisttrafikk. Den er og har vært en viktig del av transportinfrastrukturen og har bidratt til å opprettholde behovet for en båtlinje på innsjøen.
M/S Fæmund II har i dag 5 stoppesteder på østsiden av sjøen og 3 på vestsiden, og går fra Synnervika i nord og sør til Buvika.  Ombord kan passasjerene nyte tradisjonsmat basert på lokale råvarer, og båtturen gir en smak av fjellet og muligheten til å oppleve Femundsmarka på nært hold.
 

Båttrafikken går langs verneområdene rundt Femund, og en elektrisk «Fæmund III» vil representere et viktig skritt fremover av flere grunner:
• Miljøvennlig og bærekraftig
• Stille og komfortabel
• Lavere driftskostnader på sikt
 

Hvordan skal fremtidens båttrafikk på Femund være?
 

Hvordan kan dette også ha betydning for lokalbefolkningen, næringslivet og økt turisme i kommunene.
• Er det mulig å få flere anløpssteder og eller flere daglige avganger?
• Er det mulig med en båt som går raskere?
• Hvor mange passasjerer og hva skal båten frakte i tillegg?
• Hvem skal eventuell ny båt være for?
 

Vi oppfordrer folk til å dele sine tanker og ideer om hvordan vi kan videreutvikle båttrafikken på Femund.
Påmelding kommer i august, men hold av ettermiddagen.
 

Med ønske om en god sommer!
AS Fæmund,

Til toppen