Aktuelt

Informasjon om ventetid på legesenteret

Virksomhetsleder for legetjenesten ønsker å orientere befolkningen om at vi nå har noe ventetid på legetjenesten. Det gjelder ordinære konsultasjoner hos fastlege. Vi har avsatte timer til øyeblikkelig hjelp, men dette er forbeholdt akutte hendelser.  

Vi søker etter støttekontakt til ung jente

Engerdal kommune søker etter støttekontakt for ung jente, inntil 24 timer pr måned/6 timer pr uke. Brukeren er elev på videregående skole, så du kan godt være bosatt i Trysil kommune. 

Vi har ledige vikariater som brukerstyrt personlig assistent i bolig

Vi har to ledige svangerskapsvikariater i 100 % som brukerstyrt personlig assistent ved enhet Helse og Velferd. Vikariatene innebærer arbeid i turnus, fortrinnsvis lange vakter og med arbeid hver 4. helg.

Verdensdagen for psykisk helse 2021

Engerdal kommune vil markere verdensdagen for psykisk helse med flere arrangementer. Den psykiske helsen vil bli utfordret gjennom livet. Det å slite psykisk i perioder er normalt, og halvparten av oss vil få eller har en psykisk diagnose i løpet av livet. Nettopp fordi det angår så mange, enten deg selv eller som pårørende, er det nødvendig at vi er klar over hva vi kan gjøre i hverdagen for å styrke oss, men også hvilke verktøy vi har for å møte psykiske utfordringer.

HipHop høstcamp

Via godt samarbeid mellom Engerdal barne- og ungdomsskole, oppvekstetaten, Frivilligsentralen, Kulturskolen og kjøkkenet på Engerdal sykehjem, fikk denne gjengen en 4 dagers gratis kurs i HipHop i høstferien.

TV aksjon 2021 lokale arrangement i Engerdal uke 42

Engerdal kommune ønsker aktivt å støtte årets TV-aksjon så u uke 42 har vi mange forskjellige aktiviteter der barnehager og skoler deltar.

Klage på lukt i Elgå

Ordføreren har mottatt muntlig beskjed om luktproblematikk tilknyttet avfallshåndtering.

Vi minner om Influensavaksine 2021

Vi tilbyr vaksinering av årets influensavaksine til personer i risikogrupper. Legetjenesten har avsatt tid i uke 42 og 43.  Det er til nå veldig få som har bestilt influensavaksine og vi ønsker at flere skal vaksinere seg.

TV-aksjon - barn, ikke brud

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det blir også barndommen, drømmene, friheten og mulighetene hennes. Med årets TV-aksjon skal Plan bekjempe barneekteskap, ved å styrke, beskytte og utdanne jentene. Alle kan bli med og bidra til at barn får vie seg til livet.

Informasjon om dose 3

Regjeringen har nå besluttet at i tillegg til personer i høyrisikogrupper, skal alle personer over 65 år tilbys en 3.vaksinedose. Målet er å gi forsterket og forlenget beskyttelse mot Covid-19 til eldre personer.

Til toppen