Aktuelt

Ledig stilling: 2-språklig samisk assistent

Ved Drevsjø barnehage er det ledig 40 % midlertidig stilling som 2-språklig samisk assistent, i perioden 10.03.23–31.07.23. 

Møte for næringsdrivende

Vi inviterer til møte for næringsdrivende  Onsdag 22. februar kl. 18.00 i Heggeriset Samfunnshus. Temaet for møtet er Forsvaret.

Stedsutvikling Drevsjø - Blokkodden– hvor er vi nå?

Det har vært stille fra prosjektet Stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden, men vi har jobbet godt i kulissene. Prosjektet har mottatt kr 1 000 000 fra Engerdal kommune, hvor kr 333 333 skulle brukes på planene på Blokkodden, og de resterende 666 666 på første tiltak på prioriteringslisten til prosjektet. Første prosjekt på listen var opparbeidelse av en park ved barnehagen.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Solheim Hyttegrend planId 20210100

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 08.02.2023 ny reguleringsplan for Solheim Hyttegrend med tilhørende bestemmelser. Samtidig oppheves tidligere reguleringsplan for Delområde 3 i Engerdal Østfjell med planid. 20040200 vedtatt 23.09.2004, og Trinn 2 av HC 1014 (Delområde 3) i Engerdal Østfjell med planid.20090400 vedtatt 23.09.2009

Startlån

Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin. Det er en forutsetning at man ikke innvilges lån i vanlig bank.

Kommunestyremøte 8. februar 2023

Årets første møte i kommunestyret er i kveld kl 18.00.  Velkommen til blant annet å høre og se  møtet direkte på web-tv.

SANGENS OG MUSIKKENS KVELD vil bli arrangert FREDAG 17.MARS KL 18.00 i Hylleråsen samfunnshus

Engerdal sang- og musikkråd er nedlagt og erstattet av et samarbeidsforum for sang og musikk i Engerdal. Vi inviterer alle utøvere innen sang og musikk, som ønsker det, til å delta.

Utstilling på biblioteket av Maja Myrvold

Maja Myrvold fra Engerdal har denne uken: 7. – 11. februar 2023 utstilling på biblioteket av sine bilder. 

Ulovlig skuterspor, Lillemodalen i Engerdal sentrum

Engerdal kommune har registrert et ulovlig skuterspor på eiendommen i Lillemodalen i Engerdal sentrum.   Kommunen har fått tips fra publikum om at gangfeltet nord for Engerdal sentrum brukes til å kjøre snøskuter til den merkede løypa ved Engerdal samfunnshus

Frivilligbørs i Engerdal

I forbindelse med Frivillighetens år 2022 ønsker Engerdal kommune, Engerdal Frivilligsentral, Engerdal sportsklubb, Drevsjø sanitetsforening og Engerdal pensjonistforening velkommen til historiens første Frivilligbørs i Engerdal 27. april 2023!

Til toppen