Aktuelt

Kan du gi et barn trygghet?

Kanskje er det du som kan gi et barn en følelse av å føle seg hjemme når barnet ikke opplever den tryggheten hjemme lenger?

Dagliglederskolen - kompetansepåfyll for ledere

Trenger du og din bedrift motivasjon og faglig påfyll? Dagliglederskolen er for ledere og ressurspersoner i små og mellomstore bedrifter. Kurset gir deg faglig påfyll innen ledelse, organisasjon, strategi, økonomi, og markedsføring. Kurset er praktisk rettet, vi veksler mellom forelesning og dialog i felleskap. Arne Kjell Dyrstad og Kjell Kulvedrøsten står for det største kursinnholdet. I tillegg vil vi ha praktiske innslag fra ulike aktører som er gode på de temaene som tas opp på samlingene.

Flott innsats av elevene på årets OD-dag !

Våre flinke elever på ungdomstrinnet jobbet inn hele 11 700,- på årets OD - Operasjon Dagsverk. Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Gjennom OD kan ungdom i Norge støtte ungdom i andre deler av verden. I år gikk pengene til ungdom i Colombia. Colombia er et av verdens farligste land å være menneskerettighetsforkjemper i. Til tross for dette står ungdom sammen i front og kjemper for sine rettigheter.  Vi er som skole stolte av at våre elever på ungdomstrinnet gjør en innsats for andre ungdommer i verden.

Julehilsen fra ordfører Tor Erik Skramstad

Som ny ordfører for vår flotte kommune, vil jeg først og fremst takke for alle gode ord som har kommet til det nye kommunestyret og til varaordfører og ordfører etter at valget ble gjort. Det er godt og ikke minst trygt for oss alle, at vi blir godt mottatt. Det er flere unge og nye i vårt kommunestyre, la dem bli trygge. Støtt opp og la dem bli gode.

Vannmåleravlesning med melding/SMS for 2023

Engerdal kommune sender nå ut melding/SMS for avlesning av vannmålere til våre kunder som har installert vannmålere.  Meldingen som sendes ut denne uka, må besvares inne 10 dager. For kundene våre som ikke har mulighet til å sende inn svar innen 10 dager (f.eks. kunder som ikke skal på hytta i denne perioden), vil det bli sendt ut nye meldinger på SMS og pr. brev på nyåret.

Prosjekt mellom kommunehelsetjenesten, HelseInn og Sykehuset Innlandet

Forrige uke ble det arrangert avslutningsmiddag i et større prosjekt mellom kommunehelsetjenesten, HelseInn og Sykehuset Innlandet på Galten gård. Prosjektet har pågått over et par års periode med fokus på akuttbehandling, sikre god pasientbehandling, kompetanseheving, felles prosedyrer og undersøkelsesmetoder. Det har også blitt jobbet med felles møteplasser og fagdager, samt bruk av video og hodekameraløsninger

Elever fra 5.-7.kl på julebesøk på sykehjemmet

På Lucia-dagen tok mellomtrinnet seg en tur på sykehjemmet for å lage en hyggelig stund for beboerne der. 

Ekstra utsending av faktura for kommunale avgifter 2023

Engerdal kommune sender nå ut ekstra faktura for slamavgift til noen av våre kunder. Årsaken til dette er at det har oppstått en systemfeil som har ført til at enkelte kunder har blitt fakturert for lite i 2023. Feilen omfatter gebyr for tømming av slam ut over 4 kubikkmeter, tømming utenfor vanlig sesong, ekstra tømming og tømming av biotoalett/mulldo. 

Våg å se, våg å handle. Bedre Tverrfaglig Innsats og samarbeid for barn og unge i Engerdal kommune.

Engerdal kommune fikk i november 2021 950 000 kroner i tilskudd fra Bufdir til å utvikle og implementere en digital tverrsektoriell modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge. Prosjektet fikk navnet «Våg å se, våg å handle. Tidlig tverrfaglig innsats og samarbeid rundt barn og unge i Engerdal kommune». «Våg å se, våg å handle» blir med oss inn i vår modell, det er så viktig.

Kartverket stenger matrikkel og grunnbok i desember for å håndtere kommune- og fylkesendringer

For å sikre en smidig overgang til kommune- og fylkesendringene som trer i kraft 1. januar 2024, kunngjør Kartverket at matrikkel og grunnbok vil være utilgjengelige for oppdateringer i desember 2023. Stengningen gir rom for håndtering av om lag 50 millioner endringer i disse viktige registrene.

Til toppen