Aktuelt

Kom med forslag på kandidater til Coop innlandet prisen 2022

Prisen er, i likhet med den tidligere Omtankeprisen, tuftet på våre verdier: innflytelse, omtanke, ærlighet, nytenkende og vår kjerneverdi «tiltro til egenarten». Dette er en årlig pris på kr 50.000,- som deles ut til en verdig kandidat i Coop Innlandets region.  Frist for å komme med forslag er 31.10.22.

Bondekafé 4. november - dagens tema: Feil strømspenning kan være livsfarlig

Det blir Bondekafè, fredag den 4. november kl. 11.00 i kommunehuset Enger. Det blir kaffe fra kl. 10.30.

Næringsmøte på nett – strømpriser 18.10.22 kl.19.00

Formannskapet innstiller for kommunestyret at det opprettes en strømstøtteordning for næringslivet i Engerdal på 1 million kroner. Midlene hentes i utgangspunktet fra Femundfondet.

TV-aksjon 2022 i Engerdal – aktiviteter uke 42

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge.

Ledig stilling: sykepleier 100 % fast på institusjon

Ved institusjon er det ledig 100 % fast stilling som sykepleier fra 01.01.23. Vi skal starte opp med årsturnus i 2023, og det vil være mulighet til å være med og påvirke egen turnus. Sykepleierne i kommunen skal organiseres slik at det vil bli mer fokus på å arbeide med sykepleieroppgaver. 

Mandag 17. oktober starter Engerdal mottak opp som ordinært mottak for flyktninger

Russlands invasjon av Ukraina har ført til en stor økning i antallet flyktninger og det opprettes mange nye mottak i Norge. Den midlertidige ordningen med akuttinnkvarteringer avvikles. For et dekke det store behovet for mottaksplasser tilbyr Engerdal kommune nå inntil 230 plasser. For å kunne tilby så mange plasser har Engerdal kommune inngått avtale om leie av Engerdalstunet i Engerdal sentrum. Det betyr at det vil være ca. 30 beboere ved Engerdal mottak plassert der, hvor de første kan komme allerede på mandag.

Bassenget åpner for offentlig bad 24. oktober (ny dato)

Da har vi kommet så langt utpå høsten at det er dags for å starte opp igjen i bassenget. Det jobbes med klargjøring og vi legger opp til at bassenget åpner for ordinær offentlig bading, mandag 24. oktober.

Ledig stilling: lærer 100 % fast på voksenopplæringa

Voksenopplæringa har ansvar for norskopplæring for voksne innvandrere, grunnskole og spesialundervisning for voksne. Virksomheten jobber tett sammen med flyktningetjenesten og Engerdal mottak for asylsøkere. Det er nå ledig 100 % fast stilling som lærer med snarlig tiltredelse.

I dag er det verdensdagen for psykisk helse, 10.10.2022

 I år er det faktisk 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i Engerdal med et foredrag i Fjellvang onsdag 19. oktober.

Giverstafett - hvert bidrag teller!

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

Til toppen