Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Aktuelt

Ledige stillinger innen ungdomsarbeid

Vi har ledig 2 x 15 % faste stillinger som ungdomsklubbarbeider. Ungdomsklubben har i utgangspunktet åpent en kveld i uka men det kan være muligheter for enkeltarrangementer og aktiviteter ut over det. For å øke voksentilstedeværelsen og tryggheten for brukerne ønsker vi å ha to klubbledere på jobb.

Sør-Østerdal Næringshage planlegger kontordager i Engerdal

Vi har hatt besøk av Ole Henrik Enger og Espen Andre Kristiansen fra Sør-Østerdal Næringshage.   De planlegger å få til faste kontordager i Engerdal fra høsten av.

FHI’s koronakart er oppdatert fra og med i dag 5. juli 2021

Fra og med i dag, 5. juli, vil de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. 

Vil du jobbe som helsefagarbeider i Engerdal kommune?

Vi har flere ledige, faste helgestillinger på institusjon fra 1. september 2021. 13,15 % med arbeid hver 3. helg 13,62 % med arbeid hver 3. helg 14,06 % med arbeid hver 3. helg

Kunngjøring av vedtatt mindre reguleringsendring - Engerdal Sentrum plan ID 2019-0100

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-12 vedtok kommunestyret i møte den 23.06.2021 en mindre reguleringsendring for Engerdal sentrum. 

Vi har ledig stilling som sykepleier på natt

Vi søker engasjert sykepleier i et miljø med fokus på et godt og riktig omsorgstilbud, og hvor våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag med et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet og bygge våre omsorgstjenester på kompetanse og innlevelse. Ved institusjon er det ledig 66,9 % fast stilling som sykepleier natt (15 netter i en 6 ukers periode) fra 23.08.21.

Felles innsats mot ensomhet og utenforskap blant eldre

I løpet av sommeren vil det dukke opp et brev i postkassa til noen Engerdøler. Brevet er en invitasjon til å delta i et prosjekt hvor ensomhet og utenforskap blant eldre står i fokus.

Nå kan du samle trimpoeng i Engerdal

Folkehelsegruppa i Engerdal kommune, i samarbeid med frivillige lag, foreninger og frivillige presenterer Trimpoeng i Engerdal – et helt nytt folkehelsetiltak! Vi har sammen satt opp over hundre turmål i kommunen vår, til glede for dere innbyggere.  

Valg 2021 - Tidligstemming fra 1. juli til 9. august

Velgere kan avgi stemme fra 1. juli innenriks, såkalt tidligstemme. Den ordinære forhåndsstemmegivningen starter 10. august 2021.

Vi trenger innspill til idretts- og frilufsplan vi skal lage

Engerdal kommune er i sluttfasen av en idretts- og friluftsplan, som skal gjelde hele kommunen. Det er et krav at kommunen har en godkjent idretts- og friluftsplan, for at lag og foreninger skal få søke om spillemidler. Derfor er det viktig at den er oppdatert, og har med seg all info og fakta fra alle grender i kommunen.  Nå trenger vi innspill og hjelp for å få dette på plass.

Til toppen