Aktuelt

Endringer blant fast ansatte fra november 2021 til april 2022

5 takket ja, ingen takket nei og 8 sa opp sin faste stilling i Engerdal kommune i perioden november 2021 til og med april 2022.

Ledige lærerstillinger ved voksenopplæringen

Virksomheten har ansvar for grunnskole for voksne, spesialundervisning for voksne, og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. Voksenopplæringen er organisert under Engerdal barne- og ungdomsskole med felles ledelse. Engerdal kommune har opprettet akuttmottak for fordrevne flyktninger fra Ukraina og skal bosette inntil 30 flyktninger i 2022.   For skoleåret 2022/2023 kan det bli ledig inntil 200 % fast og/eller midlertidig stilling som lærer.

Ledige undervisningsstillinger ved Engerdal barne- og ungdomsskole

For skoleåret 2022/2023 har vi ledig flere midlertidige undervisningsstillinger, inntil 530 %, med tilsetting fra 01.08.22. Alle stillinger er på barnetrinnet.  Ønskede fagområder er: musikk, spansk, samfunnsfag, kunst- og håndverk. Andre fag er også av interesse. 

Vi har ledig 100 % engasjement som vaktmester

Stillingen er ledig omgående og fram til 30. september 2022.  

Ledige lærerstillinger ved Engerdal kulturskole

Fra 01.08.22 er det ledig inntil 45 % fast undervisningsstilling ved Engerdal kulturskole.   Vi har behov for kompetanse innen piano, gitar, bass, trommer og billedkunst. Vi er også åpne for søkere med kompetanse innen blåseinstrumenter, ulike samspillgrupper, dans, teater, digital kreativ produksjon, film, media, tresløyd, re-design eller andre kunstarter.  

Engerdal akuttmottak trenger sykkelutstyr og uteleker

Vi ønsker oss sykler og sykkelhjelmer til alle aldere. De må være i bra stand og trygge å bruke. Det er også et ønske om flere uteleker til barn, f.eks. bøtter, spader og annet som man kan leke med utendørs som er holdbart.

Ledige stillinger: IKT-lærlinger

SÅTE IKT har tre ledige læreplasser i dataelektronikerfaget/IT-drift fra høsten. Søknadsfristen er 23. mai.

Innovasjon Norge kommer på bedriftsbesøk

Etter flere år med begrensninger på grunn av pandemien, skal Innovasjon Norge nå ut på en besøksrunde til bedrifter og kommuner. Har du som gründer, eller din allerede etablerte bedrift behov for en prat med Innovasjon Norge?

Går du med en gründer i magen – eller har du/dere en bedrift allerede?

Kanskje sitter du eller dere med spørsmål eller utfordringer det kan være nyttig å snakke med andre om? Det finnes spennende tilbud utover sommeren og høsten for nettopp deg!

Bredbånd trinn 2

Det er lenge siden vi har kommet med noen oppdatert informasjon om bredbåndsutbyggingen trinn 2. Her kommer en statusoppdatering:  

Til toppen