Aktuelt

Vi stenger kommunehuset 10. mai 2024

10. mai er en “inneklemt” arbeidsdag mellom Kristi Himmelfartsdag og helg. Mange av  våre medarbeidere ønsker derfor å ta ut ferie/avspassering.  Vi har derfor besluttet  å stenge kommunehuset for besøk og telefoner. NAV Engerdal vil også holde stengt denne dagen.

Demensvennlig samfunn

Engerdal kommune vedtok i kommunestyremøte 17.04.24 å inngå en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen.  Torsdag  25.04. ble avtalen undertegnet av kommunen og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Søknad om salgs- og skjenkebevillinger

Fireårsperioden for salgs- og skjenkebevillinger går snart ut og det er på tide å søke om fornyelse av bevillingen.  Det er anledning for alle som ønsker å selge eller skjenke alkohol å søke.  Søknadsfrist settes til 10.05.2024.

Velkommen til Bondekafé

Det blir bondekafé 3. mai kl. 11.00 i møterommet til familien Drevsjømoen. Kaffeserveringen begynner klokka 10.30.   

Stor vårkonsert, stor oppslutning, stor opplevelse

Søndag kl. 17:00 var tribunene så godt som fulle, og bak scenen stor det nærmere 80 aktører klare for å løfte taket i Engerdalshallen.

Søknad om midler fra Ola O. Næsheim og hustru Marthe og Martin daa Næsheim og fleres legat

Utdelingen foretas årlig i henhold til legatets statutter. Legatets formål er beskrevet slik (statuttene § 3): Legatets midler skal benyttes til det beste for eldre, enslige, syke og omsorgstrengende som bor i Engerdal. Styret avgjør selv om det helt eller delvis utdeler midlene på grunnlag av innkomne søknader eller om det legger legatstyrets egne forslag til grunn.

Forslag på kandidater til Tiltaksprisen 2024

Har du forslag på kandidat(er) til kommunens tiltakspris som skal deles ut i år? Da kan du sende inn forslag innen 1. juni 2024.

Nå kan du melde deg opp til norskprøve

Våren er her og da ønsker vi igjen å informere om muligheten til å melde seg opp til norskprøven. Norskprøvene gjennomføres i tiden 21.-31. mai. Det er mulig å gjennomføre både muntlig og skriftlig prøve, fra nybegynnernivå (A1), avansert nivå (B2) til høyere akademisk nivå (C1).

Hvilke behov har du innen mobilitet?

I samarbeid mellom SITE-prosjektet og forskere ved Centrum för besöksnäringsforskning, Högskolan Dalarna, pågår det nå en studie om bærekraftig mobilitet. I den forbindelse ønsker vi at du svarer på følgende undersøkelse.

Vil du være meddommer eller skjønnsmedlem?

Neste meddommervalg er for perioden 01.01.25 til og 31.12.28, men du kan allerede nå ta kontakt hvis du ønsker å være meddommer. Kommunen skal også foreslå skjønnsmedlemmer til Innlandet fylkeskommune, samt meddommere og skjønnsmedlemmer til jordskifteretten.

Til toppen