Aktuelt

Ønsketreet i Engerdal 2023

I år som tidligere år har du i desember mulighet til å glede et barn i en familie som sliter økonomisk, og som kanskje ikke selv har råd til julegaver til barna sine under juletreet. Fra tirsdag 21. november til fredag 15. desember vil dere finne anonyme gaveønsker hengende på ønsketreet hos Heggeriset Handel, Coop Prix Engerdal, Joker Drevsjø, Nærbutikken i Elgåa og Sømådalen Landhandel.    

Engerdal Frivilligsentral har fått tilskudd fra Gjensidigestiftelsen

Hurra! Engerdal Frivilligsentral har for tredje året på rad mottatt midler fra Gjensidigestiftelsen til prosjektet «Lekende fritidsaktiviteter for glade barn» i samarbeid med Engerdal ungdomshus. 

Endringer i åpningstidene på biblioteket i tiden fremover

Det blir noen endringer i åpningstidene på biblioteket i månedsskiftet november og desember.

Skiløypeplan - revidering

Dagens skiløypeplan ble vedtatt i 2007. Den angir hvor opparbeiding og preparering av skiløyper kan skje, herunder områder,  traseer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr m.v. Lokal skiløypeplan er hjemlet i § 3 første ledd bokstav e, i forskrift for motorkjøretøyer i utmark og vassdrag av 15. mai 1988.

Biblioteket er stengt i dag på grunn av sykdom

Vi må dessverre stenge biblioteket i dag, torsdag 9. november på grunn av sykdom.

Velkommen til årets siste bygdekino i Engerdalshallen torsdag 30. november.

Vi viser to filmer denne kvelden. Klokken 17.30 viser vi Den første julen i Skomakergata. Klokken 19.30 viser vi There’s something in the barn. 

Skogeiere som hogger selv må ta PEFC-kurs

Kurs i Norsk PEFC Skogstandard må tas før man setter i gang med vedhogst og lignende.  Fra 1. januar 2024 må alle som skal drive hogst selv og levere tømmer til sertifisert tømmerkjøper, ha godkjent kurs i den nye Norsk PEFC Skogstandard. 

Fredsplakatkonkurranse

Mellomtrinnet har også i år deltatt i Lions fredsplakatkonkurranse. Temaet i år var «Våg å drømme».

Ungdomsrådet - valg 2023

Engerdal Kommune har vedtatt nye retningslinjer, budsjett og godtgjøring av Engerdal Ungdomsråd. De nye retningslinjene ble utarbeidet med inspirasjon fra Trysil kommunes mange års grundige arbeid med ungdomsråd, og det rettes en stor takk til rådgiver Beathe Helen Sande i Trysil Kommune for veiledning og rådgivning. Retningslinjene ble gjennomarbeidet i Ungdomsrådet før de ble sendt videre til politisk behandling. Her ble de vedtatt i kommunestyremøtet den 18. oktober, og om 2 år skal retningslinjene revideres. Informasjon og valg skal for kommende år være i september, med påfølgende opplæring. 

Engerdal kommune - Årsbudsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027 - på høring

Kommunedirektørens årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-27 legges ut på offentlig høring med høringsfrist 17. november 2023.  Høringer mottatt etter denne  fristen vil ikke bli tatt med videre i prosessen. Det vil si at mener du/dere noe om budsjett 2024 så MÅ høringsuttalelsen være kommet innen 18. november.

Til toppen