Joar Dammen i Engerdal er overrakt Kongens fortjenestemedalje

Det ble stor festivas da Joar Dammen ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i Engerdal samfunnshus lørdag formiddag hvor assisterende Statsforvalter Sigurd Tremoen foretok den høytidelige overrekkelsen.  Vi gratulerer!

Joar Dammen med medalje og bevis Finn Vaagan

I køen av gratulanter var også Ordfører Terje Langfloen, styremedlem Trond Andersen fra Taxi 03650 AS, styreleder Vegar Bratlie fra Norges Taxiforbund – avd. Hedmark, datteren Linda Dammen samt flere av nåværende og tidligere ansatte.

Arrangementet ble ledet av forslagsstilleren Finn Vaagan som sammen med datteren Linda Dammen hadde invitert til en «Surpriselunch» hvor verken Joar Dammen eller de øvrige 60 inviterte ikke hadde fått kunnskap om at utmerkelsen nettopp skulle skje her.

Joar Dammen får medalje fra assisterende Statsforvalter Sigurd Tre Finn Vaagan

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. Etter statuttene fra 2012 blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samtidig legges det ikke lenger vekt på tjenestetid på 40 år eller mer.

Joar Dammen får blomster av ordfører Terje Langfloen

I 1971 skulle Joar Dammen hjelpe sin syke far med å kjøre drosje en vinter. Den «vinteren» har nå vart i over 50 år med både taxi- og ambulansekjøring. 125 turer rundt ekvator eller 13 turer til månen sier vel alt om hvor mange timer Joar har hatt bak rattet.

Bevis på Kongens fortjenestemedalje

Rundt 20 barn er født i taxi- og ambulansen og Joar har selv tatt imot tre barn med egne hender. Som taxi- og ambulansekjører har han i tillegg utført oppgaver som jordmor, psykolog og vaktmester og har i sitt virke gjort en enorm samfunnsnyttig innsats over lengre tid for Engerdal kommune.

 

Tekst og foto: Finn Vaagan

Til toppen