Aktuelt

Velkommen til nye hjemmesider

Vi håper at du synes de nye hjemmesidene våre er funksjonelle og at du finner det du leter etter.

Engerdal kommune søker mannskap til interkommunalt skadefellingslag 2021

Engerdal kommune er med i samarbeidet interkommunalt skadefellingslag i Nord-Østerdalen og Engerdal. Hver kommune har sitt eget skadefellingslag som er organisert som en felles enhet i dette samarbeidet. Interkommunalt skadefellingslag administreres av Alvdal kommune.      

Vil du jobbe på Fjellheimen leirskole?

Ved Fjellheimen Leirskole er det ledig 50 % fast stilling som lærer fra 01.08.21.  

Vi har flere ledige årsvikariater som lærer ved EBUS

For skoleåret 2021/2022 har vi ledig flere midlertidige undervisningsstillinger, med tilsetting fra 01.08.21.   Fra 01.11.21 blir det ledig et årsvikariat i 100 % stilling for resten av skoleåret.      

Status koronavaksingering i Engerdal kommune

Virksomhetsleder for legetjenesten, Andi Cornelia Berndtsson, opplyser at vi til nå har satt 149 koronavaksiner i kommunen. Av disse har 92 fått to doser og er dermed fullvaksinert.​ ​

Vi søker folk til å plante skog på Østlandet

Glommen Mjøsen Skog SA søker folk til å utføre skogplanting i vår/sommer, blant annet i Engerdal.

Status korona – 6. april 2021

Takk til alle dere som fulgte smittevernreglene, også i påska.  Vi har akkurat nå ingen smittede i Engerdal.

Ny ordning for klimarådgiving på gårdsbruk

Bønder i Innlandet kan fra søknadsomgangen 2021 søke tilskudd til klimarådgiving gjennom regionale miljøtilskudd (RMP). Rammene for tilskuddsordningen er nå fastsatt.

Norskprøve for innvandrere

Engerdal voksenopplæringssenter arrangerer nasjonale prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Status rapport Covid-19 - 29.03.2021

Kommunelegen opplyser at det ikke er påvist nye tilfeller av Covid-19 i Engerdal siden tirsdag 23.3.​

Til toppen